Według rolników z Podkarpacia program powinien również zwierać propozycję wsparcia finansowego dla rolników zajmujących się uprawą tych roślin. Rolnicy postulują stworzenie systemu dopłat uzupełniających aby pokryć różnicę kosztów produkcji sięgających nawet 500 zł na 1 ha.

W Polsce dla zaspokojenia potrzeb paszowych potrzeba rocznie około 1 miliona ton białka. Zapotrzebowanie to na dzień dzisiejszy w 80% pokrywane jest importowaną śrutą sojowa. Ceny śruty na rynkach światowych są coraz wyższe, co skutkuje stałym wzrostem cen pasz. 

Dlatego też zwiększając udział białka pochodzącego z roślin strączkowych produkowanych w kraju w produkcji pasz uzyskujemy wiele pozytywnych efektów. Miedzy innymi dodatkowy kierunek produkcji i dodatkowe źródło dochodów dla naszych rolników, ograniczenie GMO w paszach i obniżkę cen pasz, zaś fakt wiązania azotu atmosferycznego przez te rośliny pozwala znacząco obniżać zużycie drogich nawozów azotowych w uprawach następczych – mówi Stanisław Bartman, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Źródło: farmer.pl