Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował dane odnośnie plonowania kukurydzy w 2018 r. Pisaliśmy już o wydajności kukurydzy ziarnowej – odmiany wczesne TUTAJ, teraz przyszedł czas na średnio wczesne.

Plon wzorca w 2018 r. wśród odmian średnio wczesnych wynosił 120 dt/ha (przy wilgotności 14 proc.). W roku 2017 był on nieco mniejszy i kształtował się na poziomie 119,5 dt/ha, a w roku 2016 wyższy – 128,4 dt/ha. Z kolei w 2015 r. plon odmian wzorcowych wyniósł tylko 76,5 dt/ha. Co z wilgotnością? Średnio w tym roku wilgotność ziarna kształtowała się na poziomie 19,9 proc., w 2017 r. – 29,2 proc., w 2016 – 24,28 proc., a w 2015 – 21 proc.

Plon wzorca (za lata 2015-2018) wyliczony był na podstawie średniej z wszystkich odmian badanych w grupie średnio wczesnej.

Które odmiany plonowały najwyżej (w nawiasie proc. wzorca wilgotności)?
- ES Inventive – 107 proc. wzorca (93 proc. wzorca),
- Casandro – 105 proc. wzorca (102 proc. wzorca),
- Plantus – 105 proc. wzorca (109 proc. wzorca),
- P8329 – 103 proc. wzorca (93 proc. wzorca),
- Farmagic – 102 proc. wzorca (102 proc. wzorca),
- Farmfire – 102 proc. wzorca (110 proc. wzorca),
- Agro Polis – 101 proc. wzorca (105 proc. wzorca),
- ES Hemingway – 101 proc. wzorca (98 proc. wzorca),
- Figaro – 101 proc. wzorca (100 proc. wzorca),
- SY Pandoras – 101 proc. wzorca (100 proc. wzorca),
- SY Telias – 101 proc. wzorca (100 proc. wzorca).