Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował dane odnośnie plonowania kukurydzy w 2018 r. Przygotowaliśmy cykl artykułów dotyczących poszczególnych grup, gdyż odmian kukurydzy jest bardzo dużo stąd trudno je „wrzucić” wszystkie do jednego worka. Więcej danych w kolejnych tekstach na portalu farmer.pl.

Zaczynamy od wczesnych odmian kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno. Wzorzec stanowiła średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej (2015-2018).

Plon wzorca w 2018 r. wśród odmian wczesnych wynosił 115,8 dt/ha (przy wilgotności 14 proc.). W roku 2017 plon wzorca wynosił 115,6 dt/ha, a w roku 2016 – 121,6 dt/ha. Co ciekawe w 2015 r. wzorzec plonował na poziomie tylko 74,3 dt/ha. Co z wilgotnością? Średnio w tym roku wilgotność ziarna kształtowała się na poziomie 20 proc., w 2017 r. – 29,5 proc., w 2016 – 23,8 proc., a w 2015 – 21,6 proc.

Które odmiany osiągnęły najwyższą wydajność w 2018 roku (w nawiasie proc. wzorca wilgotności nasion)?
- SY Talisman – 115 proc. plonu wzorca (98 proc. wzorca),
- KWS Salamandra – 105 proc. wzorca (102 proc. wzorca),
- Farmplus – 105 proc. wzorca (100 proc. wzorca),
- RGT Chromixx – 104 proc. wzorca (100 proc. wzorca),
- KWS Kampinos – 103 proc. wzorca (105 proc. wzorca),
- RGT Metropolixx – 103 proc. wzorca (102 proc. wzorca),
- Agro Fides – 102 proc. wzorca (103 proc. wzorca),
- LG31255 – 102 proc. wzorca (109 proc. wzorca),
- Keops – 101 proc. wzorca (102 proc. wzorca),
- Kwintus – 101 proc. wzorca (96 proc. wzorca),
- KWS Krogulec – 101 proc. wzorca (101 proc. wzorca),
- DKC3050 – 101 proc. wzorca (96 proc. wzorca).