Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych udostępnił w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniki plonowania soi. Okazuje się, że gatunek ten całkiem dobrze poradził sobie z trudnymi warunkami pogodowymi.

Plon wzorca w 2018 był wyższy niż w dwóch wcześniejszych latach. Konkretnie wyniósł on w tym roku 37,6 dt/ha, kiedy w roku 2017 wynosił 34,4 dt/ha, a w 2016 – 31,8 dt/ha. Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej była z kolei krótsza, ponieważ w 2018 r. wyniosła – 130 dni (9 września), w 2017 r. – 135 dni (18 września), a w 2016 r. – 132 dni (11 września).

Warto zaznaczyć, że wzorzec stanowił średni plon z odmian zarejestrowanych z wyłączeniem odmiany Augusta, Maja, Madlen, w 2017 r. – średnia z siedmiu wybranych zarejestrowanych odmian, w 2016 r. – średnia z odmian zarejestrowanych z wyłączeniem odmiany Augusta.

Jak plonowały poszczególne odmiany? Okazuje się, że najwyższą wydajność (powyżej plonu wzorca) najczęściej osiągały odmiany późne i bardzo późne.

Poniżej prezentujemy wyniki PDO 2018 dla odmian soi w poszczególnych grupach wczesności o najwyższej wydajności (proc. plonu wzorca):

1. Bardzo wczesne i wczesne
- Adsoy – 91 proc. plonu wzorca,
- Mayrika – 91 proc.

2. Średnio wczesne i średnio późne
- Sirelia – 105 proc. plonu wzorca,
- Obelix – 103 proc.
- Abelina – 101 proc.

3. Późne
- Arcadia – 113 proc. plonu wzorca,
- ES Comandor – 106 proc.
- Lissabon – 105 proc.
- GL Melanie – 103 proc.
- Viola – 103 proc.
- Brunensis – 102 proc.
- Regina – 102 proc.
- Aligator – 101 proc.

4. Bardzo późne
- Coraline – 108 proc. plonu wzorca,
- Kofu – 105 proc.
- Naya – 105 proc.
- Malaga – 104 proc.
- RGT Shouna – 101 proc.
- Petrina – 100 proc.