Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował Wstępne wyniki PDO bobowate grubonasienne (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny i żółty) 2019. Można z nich odczytać, że informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (wg stanu na dzień 26 sierpnia 2019 roku), badanych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacje pod tabelami). Wyniki mają charakter wstępny, dlatego po dokonaniu pełnej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie.

Plon bobiku okazał się być dużo gorszy niż w dwóch wcześniejszych latach. Plon wzorca wyniósł bowiem jedynie 29,1 dt/ha, kiedy w roku 2018 kształtował się na poziomie 38,7 dt/ha, a w 2017 – 47,5 dt/ha.

Najwyższe plony w 2019 r. dały takie kreacje odmianowe jak:
- Capri – 110 proc. wzorca,
- Apollo – 110 proc. wzorca,
- Fanfare – 109 proc. wzorca.

Wszystkie te wyżej wymienione odmiany są wyskotaninowe, a wśród niskotaninowych najwyżej plonował Albus – 95 proc. wzorca.

Warto dodać, że wzorzec stanowiła średnia z odmian zarejestrowanych, badanych w danym roku.

Jak wydajność przedstawiała się w wypadku grochu? Tutaj plon był odrobinę wyższy niż w 2018 r., ale już dużo niższy niż w roku 2017. Konkretnie plon wzorca dla grochu na rok 2019 wyniósł 35,7 dt/ha, kiedy w roku 2018 – 35,5 dt/ha, a w 2017 – 50,1 dt/ha.

Najlepiej w tym suchym roku poradziły sobie takie odmiany jak:
- Mandaryn – 112 proc. wzorca,
- Astronaute – 109 proc. wzorca,
- Tarchalska – 108 proc. wzorca,
- Spot – 105 proc. wzorca,
- Arwena – 105 proc. wzorca,
- Batuta – 104 proc. wzorca,
- Mecenas – 102 proc. wzorca,
- Audit – 101 proc. wzorca.

Wszystkie te odmiany są ogólnoużytkowe. Wśród pastewnych najlepiej wypadła odmiana Hubal – 99 proc. wzorca.

Wzorzec stanowiły w roku 2019 – średnia z wszystkich badanych odmian z wyjątkiem odmian wysokich (Mefisto i Muza), 2018, 2017 – średnia odpowiednio z 20, 19 odmian zarejestrowanych.