Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki PDO w kukurydzy. TUTAJ przedstawiliśmy wyniki odnośnie kukurydzy kiszonkowej, teraz przyszedł czas na „ziarnówkę”.

Które odmiany w grupie wczesnej plonowały najwyżej? Okazuje się, że w 2019 r. plon wzorca w tej grupie wyniósł 106,9 dt/ha (przy wilgotności 14 proc.), kiedy w roku ubiegłym kształtował się na poziomie 115,3 dt/ha, w 2017 – 115,6 dt/ha. Z kolei wilgotność nasion w czasie zbioru wzorca wyniosła 24,7 proc.

- ES Yakari – 105 proc. plonu wzorca,
- Amavit – 105 proc. plonu wzorcu,
- RGT Multiplexx – 103 proc. plonu wzorca,
- KWS Salamandra – 103 proc. plonu wzorca,
- RGT Metropolixx – 103 proc. plonu wzorca,
- MAS 11K – 102 proc. plonu wzorca,
- SM Pomerania 102 proc. plonu wzorca.

W wypadku odmian kukurydzy ziarnowej z grupy średnio wczesnej plon wzorca w tym roku wyniósł (przy wilg. 14 proc.) 110,7 dt/ha, w 2018 – 120 dt/ha, 2017 – 119,5 dt/ha a w 2016 – 128,4 dt/ha. Średnia wilgotność w czasie zbiorów to w 2019 r. – 24,3 proc.

Najwyżej plonowały w tej grupie wczesności następujące kreacje odmianowe:
- Plantus – 108 proc. plonu wzorca,
- Kidemos – 106 proc. plonu wzorca,
- ES Inventive – 104 proc. plonu wzorca,
- P8329 – 103 proc. plonu wzorca,
- SY Pandoras – 103 proc. plonu wzorca,
- SY Glorius – 102 proc. plonu wzorca,
- Casandro – 102 proc. plonu wzorca.

Plon wzorca odmian z grupy średnio późnej wyniósł w 2019 r. 111,7 dt/ha (przy wilgotności 14 proc.), w 2018 r. – 121,9 dt/ha, w 2017 – 118,5 dt/ha, w 2016 – 131,9 dt/ha. Podczas żniw wilgotność nasion wzorca wyniosła 25,1 proc.

Powyżej plonu wzorca plonowały w tej grupie takie odmiany jak: DKC3969 – 102 proc. plonu wzorca i ES Faraday – 102 proc. plonu wzorca.

Wzorzec stanowiły w latach 2019-2016 średnia z wszystkich odmian badanych w danej grupie wczesności.