Opisaliśmy już, które odmiany kukurydzy ziarnowej, dały najwyższe plony w badaniach PDO.

Teraz prezentujemy wyniki opracowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych dotyczące kreacji kiszonkowych. W tym wypadku również wyniki są pogrupowane w zależności od wczesność odmian. Warto też zaznaczyć, że wzorzec 2020-2017 stanowiła średnia z wszystkich odmian badanych w danej grupie.

Plon ogólny suchej masy wzorca w wypadku odmian wczesnych wyniósł w 2020 r. 202,6 dt/ha i był on wyższy niż w roku 2019, kiedy kształtował się na poziomie 167,1 dt/ha, jak również w roku 2018 – 201,5 dt/ha. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym wyniosła średnio 32,5 proc.

Jakie odmiany wypadły najlepiej? Powyżej wzorca plonowała:
- Tipico – 104 proc. plonu wzorca,
- KWS Salamandra – 103 proc. plonu wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Jakie wydajności zanotowano dla grupy odmian średnio wczesnej? Okazuje się, że one średnio dały plon ogólnej suchej masy na poziomie 207,2 dt/ha, co było również najwyższym wynikiem w ciągu ostatnich lat, bo w 2019 r. było to 179,8 dt/ha, a w 2018 – 202,8 d/ha. Zawartość suchej masy kształtował się średnio na poziomie 32,4 proc.

„Pierwsza trójka” to:
- ES Watson – 105 proc. plonu wzorca,
- Brigado – 104 proc. plonu wzorca,
- ES Bond – 104 proc. plonu wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Na koniec zostały odmiany kukurydzy kiszonkowej z grupy średnio późnej, której plon wzorca wyniósł 232,8 dt/ha, w roku 2019 – 179,1 dt/ha, a w roku 2018 – 206,9 dt/ha. Z kolei zawartość suchej masy to średnio 32,2 proc.

Najlepsze odmiany w grupy średnio późnej to:
- Clementeen – 106 proc. plonu wzorca,
- Baobi CS – 104 proc. plonu wzorca,
- Kentos – 103 proc. plonu wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU