Z badań wynika, że w 2021 r. plon wzorca był najwyższy na przestrzeni trzech lat. Oceniono go na 35,4 dt/ha, kiedy w roku ubiegłym wynosił on 31,9 dt/ha, a w 2019 – 27,9 dt/ha. Wzorzec: 2021; 2020 to średnia z odmian zarejestrowanych, które zebrano we wszystkich doświadczeniach, 2019 – średnia z odmian zarejestrowanych.

Plon soi

Plonowanie odmian soi podzielono na grupy wczesności odmian. Wśród tych bardzo wczesnych i wczesnych najwyżej plonowały: Abaca – 113 proc. plonu wzorca, Magnolia PZO – 103 proc. plonu wzorca. Wśród grupy średnio wczesnej i średnio późnej: Ceres PZO – 109 proc. plonu wzorca, Obelix – 103 proc. plonu wzorca. W grupie odmian późnych (najliczniej sprawdzanych): Acardia – 114 proc. plonu wzorca, Amiata – 113 proc. plonu wzorca. Najbardziej wydajne odmiany z grupy bardzo późnych to: Sahara – 112 proc. plonu wzorca i Kofu – 104 proc. plonu wzorca.

Soja w wynikach PDO 2021

Poniżej publikujemy całą tabelę opracowaną przez COBORU.