Informacja Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych zawiera wyniki plonowania soi z Krajowego Rejestru (KR) i ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), zgłoszonych przez hodowców lub ich przedstawicieli do badań w doświadczeniach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) w 2019 roku, zgodnie z przyjętymi w COBORU procedurami.

Warto wiedzieć, że dla odmian badanych dłużej wyniki przedstawiono na tle roku 2018 lub dwóch poprzednich lat. Doświadczenia odmianowe dla soi są realizowane w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU, wdrożonej w sezonie wegetacyjnym 2017.

Jak plonowały poszczególne odmiany? Plon wzorca w 2019 r. w badaniach PDO wyniósł 27,9 dt/ha, w roku 2018 było to 37,6 dt/ha, a w 2017 – 34,4 dt/ha. Z kolei liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej w tym roku wyniosła 139 dni, w roku ubiegłym – 130, a w 2017 – 135 dni. Okazuje się, że najwyżej plonowały te późniejsze odmiany.

W grupie bardzo wczesne i wczesne najlepiej plonowały takie odmiany jak:
- Mayrika – 97 proc. plonu wzorca,
- Adessa (d. SZD2416) – 95 proc. plonu wzorca,
- Antigua (d. SZD1621) – 92 proc. plonu wzorca.

W grupie odmian średnio wczesnych i średnio późnych:
- Sirelia – 108 proc. plonu wzorca,
- Abelina – 105 proc. plonu wzorca,
- Obelix – 103 proc. plonu wzorca.

W grupie odmian późnych:
- Acardia - 119 proc. plonu wzorca,
- Adelfia – 108 proc. plonu wzorca,
- Albiensis - 108 proc. plonu wzorca.

W grupie odmian bardzo późnych:
- Kofu – 114 proc. plonu wzorca,
- Tertia – 114 proc. plonu wzorca,
- Bettina – 112 proc. plonu wzorca.

Za wzorzec w 2019 r. brano pod uwagę średnią z odmian zarejestrowanych, w 2018 r. była to średnia z odmian zarejestrowanych z wyłączeniem odmiany Augusta, Maja, Madlen, a w roku 2017 – średnia z siedmiu wybranych zarejestrowanych odmian.

 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych