Podano „Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych – soja 2020”, które przygotował Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Okazuje się, że wydajność była wyższa niż w suchym roku 2019. Trzeba wiedzieć, że wzorzec w 2020 r. stanowiła średnia z odmian zarejestrowanych, które zebrano we wszystkich doświadczeniach.
Jak plonowały odmiany w poszczególnych grupach wczesności?

W bardzo wczesnej i wczesnej najlepiej wypadła odmiana Adessa, która dała plon w wysokości plonu wzorca, czyli 31,9 dt/ha.

W grupie średnio wczesnej i średnio późnej: Obelix (112 proc. plonu wzorca), Nessie PZO (110 proc. plonu wzorca) i Sirelia (108 proc. plonu wzorca).

W grupie odmian późnych (najliczniej reprezentowanych w badaniach) na podium znalazły się: Amiata (120 proc. plonu wzorca), Achillea (112 proc. plonu wzorca) i Albiensis (111 proc. plonu wzorca).

W grupie bardzo późnej pierwsza „trójka” to: Kofu (110 proc. plonu wzorca), Tertia (107 proc. plonu wzorca) i Bettina (107 proc. plonu wzorca).

Patrz tabela poniżej.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Co ciekawe COBORU podało też plonowanie w poszczególnych regionach, gdzie PN oznacza północny rejon (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie), CN – centralny (woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie), PD – południowy (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie). Jak nie trudno się domyślić, najbardziej stabilne i wysokie wydajności osiągnięto w regionie najbardziej dostosowanym do uprawy tego gatunku, czyli na południu kraju.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU