Jest to okazja do zapoznania się z premierami najnowszych technologii i rozwiązań. W czasie tych dwóch dni wystawcy mogli prezentować swoje wyroby, pod różnymi postaciami.  Odbyły się również panele szkoleniowe, swoje wykłady przeprowadzili dr Nikodem Sakson ,,Nowe idee, technologie, a rozwój polskiego pieczarkarstwa’’ oraz John Peeters ,,Najnowsze trendy w światowym pieczarkarstwie’’. 

Pierwszego dnia rozegrano turniej piłki nożnej. Drugiego natomiast odbyło się na uroczystej gali wręczenie nagród ,, Pieczary 2014’’ oraz ,,Superpieczary’’.

Branża pieczarkarska w powiecie łosickim oraz siedleckim prężnie funkcjonuje i działa. Hodowcy organizują się, a na tym terenie działa kilka spółdzielni- grup producenckich.