Jak już wiadomo w Polsce płatność związana z produkcją będzie dotyczyła następujących sektorów: rośliny wysokobiałkowe, ziemniak skrobiowy, burak cukrowy, chmiel, pomidory, owoce miękkie (truskawka i malina) len i konopie włókniste. W odniesieniu do produkcji zwierzęcej odpowiednie wsparcie mogą otrzymać producenci bydła, owiec oraz kóz. Więcej szczegółów na ten temat można przeczytać w artykule "Dopłaty bezpośrednie 2015-2020".

Jakie rodzaje produkcji wpierać będą poszczególne państwa członkowskie UE i które sektory najczęściej były przez nie wybierane - przedstawiamy pokrótce poniżej oraz w załączonych materiałach graficznych.

Na tle wszystkich członków UE najczęściej popieranymi sektorami rolniczymi będą:
- wołowina i cielęcina: 24 państwa członkowskie chcą wspierać ten sektor rolny
- mleko i produkty nabiałowe: 19 państw członkowskich
- owce oraz kozy: 22 państwa członkowskie,
- rośliny wysokobiałkowe: 16 państw członkowskich,
- owoce i warzywa: 19 państw członkowskich,
- buraki cukrowe: 10 państw członkowskich,

Jakie sektory produkcji rolnej będą wspierane w poszczególnych państwach członkowskich, można wyczytać na dołączonych do artykułu materiałach graficznych. W związku z tym, że opracowane materiały są w języku angielskim dla wyjaśnienia podajemy poniżej tłumaczenie na język polski:

Beef - wołowina
Cereals - zboża
Flax - len
F&V - owoce i warzywa
Grain legumes - rośliny strączkowe
Hemp - konopie włókniste
Hops - chmiel
Milk - mleko
Nuts - orzechy
Oilseeds - rośliny oleiste
Olive oil - oliwa z oliwek
Protein crops - rośliny wysokobiałkowe
Rice - ryż
Seeds - nasiona
Sheep & goats - owce i kozy
Silkworms - jedwabniki
Starch potato - skrobia ziemniaczana
Sugar beet- burak cukrowy