Producenci tytoniu dotychczas z tytułu uprawy tego surowca otrzymywali dodatkowe dopłaty. Jak powiedział podczas I czytania projektu wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak, obecnie płatności uzupełniające mają być podzielone na dwie części: związane iániezwiązane z produkcją tytoniu.

Taka zmiana wynika z konieczności dostosowania przepisów do unijnych rozwiązań, które mówią, że maksymalna dopłata do produkcji tytoniu może wynosić 60 proc. płatności.

Według propozycji rządowych, surowiec tytoniowy, na który przysługują dopłaty, będzie musiał być skupowany pod nadzorem pracownika Agencji Rynku Rolnego (ARR).

Projekt przewiduje także utworzenie rejestru osób ubiegających się o przyznanie płatności niezwiązanej z produkcją tytoniu. Taki rejestr będzie prowadzony przez dyrektora oddziału terenowego ARR.

Projekt noweli przewiduje także możliwość starania się o dopłaty do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej. Aby rolnik mógł otrzymać pomoc finansową, będzie musiał przedstawić m.in. faktury, okazanie rejestru magazynowego oraz zaświadczenia określające ilość i rodzaj wyprodukowanego włókna. Ponadto przetwórcy będą zobowiązani do poinformowania o powierzchni działek, na których uprawiane są te rośliny. Dane te powinny być przekazane do ARR w ciągu 30 dni od zakończenia sprzedaży i przetwarzania włókna.

Źródło: PAP