W krajowym rejestrze odmian znajduje się obecnie 26 odmian grochu siewnego. Najwięcej jest w nim odmian polskich hodowców takich jak: Poznańska Hodowla Roślin, Danko Hodowla Roślin, Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR, HR Strzelce, ale też Selgen, Oseva i KWS Lochow.

Najwięcej jest odmian ogólnoużytkowych o białym kolorze kwiatów są to takie odmiany jak: Akord, Batuta, Boruta, Cysterski, Ezop, Kavalir, Lasso, Marych, Mecenas, Medal, Mentor, Muza, Santana, Tarchalska, Terno, Wenus, Zenon. Mniej jest odmian pastewnych o kolorowych kwiatach: Eurela, Hubal, Milwa, Model, Pomorska, Roch, Sokolik, Turnia, Wiato.

W badaniach PDOiR z 2012 r. wyżej plonowały odmiany ogólnoużytkowe, średnio dały one plon zbliżony do 5 t/ha (wzorzec 48,9 dt/ha), a pastewne jedynie - 4 t/ha (wzorzec 40,4 dt/ha). Ale to normalna zależność. Najlepiej plonowały wśród odmian ogólnoużytkowych takie odmiany jak: Batuta (104 proc. wzorca), Cysterski (104 proc. wzorca), Lasso (104 proc. wzorca), Akord (102 proc. wzorca), Boruta (102 proc. wzorca), Mecenas (102 proc. wzorca) i Tarchalska (102 proc. wzorca). Lepiej groch plonował w 2010 r., kiedy to wzorzec był obliczony na 52,3 dt/ha, a w roku 2011 - 47,4 dt/ha.

Wzorzec dla upraw grochu pastewnego wyniósł z kolei 40,4 dt/ha i ta wielkość była najwyższa spośród ostatnich lat, bo w roku 2011 wyniósł on - 35,3 proc. wzorca, a w 2010 r. 34,9 proc. wzorca. Najlepiej plonowała odmiana Model - 112 proc. wzorca, Turnia - 107 proc. wzorca i Hubal - 103 proc. wzorca.