Publikowaliśmy już wyniki plonowania rzepaku PDO 2021. Teraz przyszedł czas na badania rozpoznawcze.

Podał je Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Warto zaznaczyć, że w doświadczeniach badano odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego rejestru (KR) w Polsce. Wyjątek stanowi odmiana Aganos, która była badana w doświadczeniach rejestrowych w Polsce i po trzecim roku (przed podjęciem przez dyrektora COBORU ostatecznej decyzji rejestrowej) została zgłoszona do badań rozpoznawczych. Wyniki plonowania w bieżącym sezonie wegetacyjnym pochodzą z 12 doświadczeń; trzy doświadczenia zostały zdyskwalifikowane – dwa w trakcie wegetacji, jedno po zbiorze plonu. Plon nasion obliczono przy wilgotności 9%.

Znakomitą większość w badaniach zajmowały odmiany mieszańcowe. Poniżej dokładna tabela plonowania odmian (źródło: COBORU).