W roku ubiegłym w lipcu za tonę rzepaku płacono w skupach ok. 1620 zł netto. Teraz w drugiej dekadzie miesiąca, tuż przed żniwami, rzepak jest wyceniany na ok. 2350 zł/t netto. Cena jest wyższa w zakładach przetwórczych, od tej w firmach pośredniczących.

Ile konkretnie można dostać za rzepak?

Najdroższy jest ten z odbiorem na październik, bo jego wartość dochodzi nawet do 2405 zł/t netto. Poniżej przypominamy artykuł, gdzie zamieszczone były wartości ostatnio zebranych cen w umowach handlowych na rzepak.

Poniżej publikujemy zestawienie cen rzepaku zebrane (na podstawie rozmów telefonicznych) przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych z dnia 12 lipca. Zwykle jest to cena loco magazyn kupującego. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie.

Źródło: KZPRiRB
Źródło: KZPRiRB
Źródło: KZPRiRB
Źródło: KZPRiRB

Poniżej widać jak w ciągu ostatnich dni wzrosła cena rzepaku w wybranych zakładach. Dane przygotowane przez KZPRiRB.

Źródło KZPRiRB
Źródło KZPRiRB