Konieczne jest wykreowanie modelowej strategii animacji popytu i to powinien być nasz narodowy cel wskaźnikowy białka roślinnego. Producenci muszą otrzymywać dopłaty uzależnione od ilości produkcji towarowej, co będzie decydować o podaży rodzimych roślin strączkowych (r.r.s.).

Wspomóc trzeba rozwój obrotów poprzez koncentrację w kraju podaży i logistykę dostaw do zakładów paszowych, czyli tworzenie dużych i jednorodnych jakościowo kontraktów towarowych zapewniających płynne dostawy. Jedynie w ten sposób można wzbudzić zainteresowanie tym surowcem ze strony dużych zakładów przetwórczych.

Zatem rozwój obrotów r.r.s. będzie stymulowany przez animatora rynku, co zagwarantuje jego płynne funkcjonowanie. Podstawową rolą animatora rynku będzie organizowanie obrotu we wszystkich ogniwach łańcucha marketingowego w taki sposób, aby maksymalnie ograniczać wpływ dominujących obecnie ograniczeń

Więcej o proponowanym rozwiązaniu, na czym polegać ma aktywność animatora rynku dowiesz się z grudniowego (12) wydania miesięcznika Farmer. Zamów prenumeratę.