Zieloną masę z poplonu łubinu można przyorać przed zimą, a pozostawiona do wiosny ochroni glebę przed erozją. Zaorane rośliny bobowate z wzbogacają glebę w składniki mineralne i substancje organiczne.


Na poplon najlepiej jest sięgać po odmiany szybkorosnące, które w krótkim czasie i wytwarzają dużą, zieloną masę. np. łubin wąskolistny z HR Smolice Boruta, Oskar, Zeus. Łubiny na poplony wysiewa się zaraz po zbiorze ozimin, w ilości 160-180 kg/ha.


Na glebach klasy IIIa-IVb nasiona łubinu można wysiać w mieszance z nasionami szybkorosnącej peluszki w ilości 60 kg/ha. Wówczas ilość wysiewu nasion łubinu zmniejsza się o ok. 33 proc


Na gleby słabsze można wysiać łubin żółty, ale tylko w terminie lipcowym ponieważ odznacza się dłuższym okresem wegetacji i wolnym, początkowym przyrostem.


Dla terminów sierpniowych poplon także może być udany pod warunkiem, że rośliny szybko wzejdą, czyli musi panować odpowiednia wilgotność gleby. Jeśli w sierpniu będzie sucho czas wschodów będzie znacznie wydłużony, przełoży się to na wytworzenie przez rośliny mniejszej zielonej masy. Dlatego decydując się na wysiew poplonu w sierpniu wybierać trzeba właśnie odmiany łubinu wąskolistnego szybkorosnącego.