Jednym z argumentów w negocjacjach o możliwość dostarczania owoców do danego odbiorcy jest cena. Trzeba jednak liczyć się z tym, że niestety wraz z zaniżaniem ceny pogarsza się jakość oferowanych owoców. W efekcie – w sklepie są tanie owoce, ale najczęściej kiepskiej jakości.
Wszystko to doprowadza do tego, że polski konsument je coraz mniej jabłek.

Szacuje się, że w ostatniej dekadzie spożycie jabłek spadło o prawie 7 kg na osobę na rok (z 23 do 15 kg). Powodów tego jest wiele, do najważniejszych zalicza się brak promocji jabłek oraz wzrost konkurencji ze strony owoców południowych i wytwarzanych z nich soków. Maleje także spożycie krajowych gruszek, śliwek i czereśni.

Dlatego konieczne jest podjęcie działań związanych z wprowadzeniem na rynek marki „Polskie Jabłka Wysokiej Jakości”. Pod takim szyldem mogą być sprzedawane tylko owoce najwyższej jakości, o ściśle określonych parametrach. Działania te mogą być szczególnie ważne np. aby poprawić wizerunek polskich jabłek w krajach Federacji Rosyjskiej, która jest najważniejszym odbiorcą tych owoców z Polski. Równocześnie Polska jest najważniejszym dostawcą jabłek na ten rynek.

W ubiegłym roku działania związane z projektem „Polskie Jabłka Wysokiej Jakości” zostały podjęte przez dwie największe polskie organizacje branżowe: Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych oraz Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Organizacje te otrzymały już informację o uzyskaniu dofinansowania na przeprowadzenie akcji promującej „Polskie Jabłka Wysokiej Jakości”.