Przez letni okres wegetacji kapusta pekińska narażona jest na działanie stresów. Panują wówczas długotrwałe okresy suszy czy obfite opady deszczu. W tym czasie wysadzone rośliny muszą zmagać się z niekorzystnymi warunkami. Problem dodatkowo potęguje słabej jakości rozsada oraz popełnione błędy agrotechniczne w uprawie.

Tipburn jest to choroba fizjologiczna, która odpowiada suchej zgnilizny owoców pomidora i papryki, ale występuje na liściach kapusty pekińskiej. Problem dotyczy liści wewnętrznych, które tworzą główkę. Dochodzi do zasychania ich brzegów, a w konsekwencji do gnicia. Problem jest o tyle poważny, że choroba może prowadzić do dużych strat w plonie. Powodem takiego stanu jest zaburzony transport wapnia w roślinie, a uwarunkowany jest wieloma czynnikami.

Zapobiegać tipburn należy już w fazie produkcji rozsady. Bardzo ważne jest, aby młoda kapusta zdolna do wysadzenia posiadała odpowiednią ilość liści, aby odznaczały się jędrnością, a przede wszystkim rozsada powinna posiadać dobrze rozwinięty systemem korzeniowy. To właśnie korzenie odgrywają dużą rolę w transporcie wapnia. Bryła korzeniowa musi być silnie rozbudowana, gdyż w okresie wegetacji wytwarza główkę często o masie przekraczającej 1,5 kg.

W celu podwyższenia jakości rozsady i jej systemu korzeniowego, ważne są zabiegi, które stymulują i przygotowują roślinę do warunków polowych. Aby zastymulować pobieranie wapnia z gleby warto zastosować biostymulator, np. Biocal 3 i wykonać oprysk rozsady 2-3 dni przed jej wysadzeniem. Po wysadzeniu należy podlać preparatem stymulującym rozwój i wzrost korzeni, np. BlackJak, a w przypadku długotrwałej suszy zastosować podlewanie Vapogardem.

W występowaniu choroby fizjologicznej ważne jest nawożenie. Unikajmy stosowania saletry wapniowej, która może potęgować pojawienie się tipburn. Nawóz warto zastosować jedynie w początkowej fazie wzrostu rozsady. W okresie wzrostu kapusta pekińska, aby poprawić swoją kondycję w pierwszej kolejności pobiera łatwo przyswajalny azot zawarty w nawozie niż trudno rozpuszczalny wapń.

Lepiej, gdy zastosujemy kolejne opryski preparatem Biocal 3 w fazie rozety i tworzenia się główek. W przypadku występowania czynników generujących (opady, wysoka temperatura) hamowanie przepływu jonów wapnia, warto zastosować nawóz szybko działający zawierający w swoim składzie przyswajalny wapń np. Aminoquelant Ca.

Powodem występowania tipburn są także błędy w uprawie. Najczęstszym popełnianym jest przenawożenie azotem. Można to zrobić nawet stosując nawóz organiczny jak obornik. Kolejnym problemem jest niska zawartość wapnia w glebie. Bardzo ważne jest, aby przed uprawą wykonać chemiczną analizę gleby i jesienne wapnowanie.

Ze względu na to, iż kapusta pekińska posiada względem części nadziemnej mniej rozbudowany system korzeniowy, należy zapewnić jej odpowiednie warunki fizyczne gleby. Zniszczona struktura podłoża nie pozwala na pobieranie wapnia. Ważna jest tutaj głęboka i dokładna orka. Dzięki niej unikniemy zastoin wody podczas ulewnych deszczy, a podczas suszy korzenie kapusty będą sięgać w głąb gruntu i nie będa narażone na wysychanie.