Początkowy wzrost grochu jest stosunkowo wolny, w związku z tym pole przez długi okres narażone jest na zachwaszczenie. Jeśli z różnych przyczyn nie zastosowano żadnego herbicydu dopuszczonego do stosowania w tej uprawie bezpośrednio po siewie można sięgnąć po te, które dozwolone są do aplikowanie powschodowo.
Stosuje się je nie wcześniej niż groch wytworzy pierwsze 2-3 liście, pojawią się pierwsze wąsy czepne lub przy wysokości roślin ok. 6-12 cm. Niestety do wyboru mamy niewiele substancji czynnych, które są zarejestrowane pod postacią następujących nazw handlowych:

NA CHWASTY DWULIŚCIENNE:

s. cz. bentazon
• Agro-Bentazon 480 SL
• Basagran 480 SL
• Mac-Bentazon 480 SL
• Wolf A 480 SL
• Wolf B 480 SL
• Wolf C 480 SL
• Realchemie Bentazon SL

s.cz. bentazon, imazamoks
• Corum 502,4 SL

s. cz. MCPB w postaci soli sodowej
• Butoxone M 400 SL

NA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE:

s.cz. propachizafop
• Agil 100 EC
• Agil - S 100 EC
• Aria 100 EC

s. cz. chizalofop-P tefurylu
• Grapan Extra 40 EC
• Pantera 040 EC

s.cz. cykloksydym
• Focus Ultra 100 EC

s. cz. fluazyfop-P butylu
• Fusilade Forte 150 EC