- Sektor tytoniowy wciąż daje zatrudnienie setkom tysięcy ludzi w różnych rejonach Unii Europejskiej. Wyszczególnienie tzw. listy produktów, w ramach których może być stosowane wsparcie powiązane z produkcją oraz pominięcie tytoniu, który do 2013 roku ma możliwość stosowania wsparcia w ramach obecnego art. 68 np. wsparcia do jakości jest niezrozumiałe z punktu widzenia producentów surowca tytoniowego - dodaje Dyrektor Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu.

Ministerstwo Rolnictwa w stanowisku rządu dotyczącym płatności oraz Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 opowiedziało się negatywnie w związku z wyłączeniem dopłat do produkcji tytoniu.

Zaproponowana przez KE dobrowolna płatność powiązana z produkcją [art. 38] jest niezgodna z dotychczasowym kierunkiem reform WPR.  - Takie rozwiązanie może stanowić zagrożenie dla warunków konkurencji na jednolitym rynku, szczególnie w przypadku utrzymania nierównych stawek płatności oraz możliwości równoczesnego zróżnicowania wartości uprawnień między gospodarstwami w niektórych państwach członkowskich - informuje Ministerstwo.

W przypadku utrzymania zaproponowanego mechanizmu płatności powiązanej z produkcją rząd RP postuluje o włączenie sektora tytoniu do tego rodzaju płatności.

- Stanowisko MRiRW dotyczące dołączenia tytoniu do listy w ramach art. 38 jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Brak możliwości stosowania takiego wsparcia po 2013 roku może wpłynąć na brak konkurencyjności surowca tytoniowego - informuje Dyrektor Noworyta.

Czy rząd wynegocjuje dopłaty do produkcji tytoniu pozostaje na razie niewiadomą. Obecnie Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o płatnościach bezpośrednich. Zakłada on, że w latach 2012-2013 rolnicy będą mogli starać się o nowy rodzaj dopłaty - do tytoniu wysokiej jakości