Jednak nie osiągnie średniej z pięciu lat (2017-2021), z dużymi różnicami wewnątrz poszczególnych  krajów wynikającymi z susz i wysokich temperatur odnotowanych w miesiącach wiosennych i letnich.

Oczekuje się, że trzy główne kraje produkujące, Włochy, Francja i Hiszpania, wyprodukują 130,2 mln hektolitrów, co stanowi niewielki wzrost (+1,1 proc.) w porównaniu ze 128,7 mln hektolitrów wyprodukowanych w sezonie 2021/222 i niewielki spadek (-2,1 proc.) od 5-letniej średniej wynoszącej 132,9 mln hektolitrów. W większości pozostałych krajów produkujących wino notuje się spadek plonów winogron.

Ogólnie rzecz biorąc, zbiory 2022/2023 charakteryzują się wpływem susz i upalnych temperatur szalejących w całej Europie i prowadzących do przyspieszenia zbiorów i zmniejszonych plonów. Pozytywne jest to, że winogrona są w bardzo dobrym stanie fitosanitarnym, zapowiadając tym samym wina doskonałej jakości.

Komentarz Copa-Cogeca

Komentując prognozowane dane, Luca Rigotti, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Wina Komitetów Copa-Cogeca, stwierdził, że chociaż niezbyt obfite, zbiory w 2022 r. zostały w dużej mierze uratowane dzięki wysiłkom winiarzy. Niemniej jednak ten rok pozostaje trudny dla całego sektor: wzrost kosztów transportu, szkła, tektury, produktów fitosanitarnych i energii dodatkowo zaostrzył i tak już wysokie koszty produkcji. To jeszcze bardziej obniża marże producentów.

Dla przewodniczącego Rigottiego trudności spowodowane suszami i wysokimi temperaturami w całej Europie pokazały, że producenci są zaangażowani w łagodzenie skutków zmian klimatycznych i ochronę środowiska. Producenci winorośli i spółdzielnie wprowadzają innowacje i stosują dobre praktyki, które szanują środowisko, wydajne systemy nawadniające, ograniczone zabiegi fitosanitarne bez pogorszenia jakości win.

 Sytuacja w poszczególnych krajach

Prognozowane dane podlegają odchyleniom ze względu na warunki klimatyczne, które będą determinować nadchodzące tygodnie zbiorów, zwłaszcza w odniesieniu do wydajności średnio późnych odmian winorośli.

  • We Włoszech spodziewana jest stabilna produkcja w porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym, pomimo niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, a mianowicie susz i wysokich temperatur. Brak opadów ułatwił kontrolę chorób grzybowych, zmniejszając tym samym liczbę interwencji fitosanitarnych.
  • Po bardzo niskich zbiorach w 2021 r., zdziesiątkowanych przez wiosenne przymrozki, przewiduje się, że produkcja wina we Francji odbije się. Około 44 mln hektolitrów zostanie wyprodukowanych w 2022 r., co oznacza wzrost o 16,2 proc. w stosunku do 2021 r. W wielu regionach zbiory rozpoczęły się niezwykle wcześnie ze względu na wysokie temperatury. Przymrozki na wiosnę, a następnie grad i fale upałów, dotknęły głównie winnice na południowym zachodzie i Charentes. Brak deszczu i wysokie temperatury w okresie letnim ograniczyły spodziewane plony w kilku regionach, podczas gdy susza zmniejszyła je w innych.
  • Upały i susze dotknęły winnice w Hiszpanii, które ucierpiały z powodu braku deszczu i wody. Podobnie jak we Włoszech i Francji zbiory w 2022 r. przesunęły się o 2-3 tygodnie ze względu na pogodę, która przyczyniła się do powstania winogron dobrej jakości i wolnych od chorób.
  • W Portugalii prognozuje się, że produkcja osiągnie 6,7 mln hektolitrów. Spadek o 9 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem 2021/2022 spowodowany jest niedoborem wody i wysokimi temperaturami zakłócającymi dojrzewanie winogron. Winogrona wykazują dobry stan fitosanitarny, brak informacji o szkodnikach ani chorobach.
  • Susze zimowe i letnie, zwłaszcza w okresie wegetacji, wpłynęły na plony na Węgrzech. Oczekuje się, że opady późnym latem i wczesną jesienią spowodują spadek produkcji o prawie 20 proc.
  • W Austrii susza i upały prawdopodobnie doprowadzą do niewielkiego spadku produkcji (-2,5 proc.) w stosunku do poziomów z lat 2021/2022 i średniej z 5 lat.
  • Oczekuje się, że produkcja wina w Słowenii zostanie zmniejszona o 14 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem 2021/2022, który był już słaby ze względu na wiosenne przymrozki.  Produkcja ma też być o 30 proc. niższa od średniej z 5 lat. Głównym powodem tego spadku jest susza, która nawiedziła wszystkie regiony winiarskie tego kraju.
  • Dobra pogoda w 2022 r. doprowadziła do mniejszej liczby chorób w winnicach, w wyniku, czego produkcja wina w Holandii ma wzrosnąć o 10 proc.
  • Ciągłe i obfite opady deszczu w Grecji wpływają na zbiory, które według prognoz będą niższe niż początkowo przewidywano. Jednak nie ma dostępnych danych o ich wysokości ze względu na wciąż zmieniającą się sytuację.
  • Zbiory nadal trwają w Niemczech i Luksemburgu. Ponieważ sytuacja jest bardzo niejednorodna, dane dotyczące plonów nie są jeszcze dostępne.