Celem Programu Konopnego jest rozwój polskiego rolnictwa poprzez upowszechnienie upraw konopi przemysłowej oraz umiędzynarodowienie pozycji naszego kraju jako globalnego producenta i eksportera wysokiej jakości materiału siewnego.

W ramach Programu Konopnego Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oferuje rolnikom możliwość uprawy polskich odmian konopi na cele nasienne w oparciu o umowę kontraktacyjną. Zyski z uprawy konopii przemysłowej mogą być bardzo wysokie.

Program Konopny prowadzony przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2018 rok.

7-osobowy zespół naukowców pod kierunkiem dr hab. Henryka Burczyka otrzymał nagrodę za rozwiązanie pt.: "Program Konopny - narzędzie komercjalizacji rolniczych dóbr własności intelektualnej na skalę międzynarodową".