Integrowana Produkcja będzie polegała przede wszystkim na precyzyjnej kontroli procesu ochrony roślin. Polscy dystrybutorzy i producenci owoców zrzeszeni w Unii Owocowej oraz Związek Sadowników RP rozpoczęli kampanię promującą nowy system upraw.

Wcześniejsze wdrożenie systemu, który uwzględni restrykcyjne normy obowiązujące w Federacji Rosyjskiej, pozwoli przezwyciężyć bariery, jakie napotykają polscy eksporterzy na ważnych dla krajowej gospodarki rynkach wschodnich. Wprowadzone zmiany dadzą także polskim konsumentom możliwość wybierania takich produktów, których uprawa nie wiąże się ze stosowaniem zbędnej ilości środków ochrony roślin.