Najważniejsza zasadą w ochronie przed przędziorkami i roztoczami w uprawie truskawek jest profilaktyka. Należy zakładać plantacje z kwalifikowanego materiału szkółkarskiego który jest wolny od tych szkodników. Niestety w Polsce bardzo popularne jest pozyskiwanie sadzonek z własnych plantacji , co sprzyja rozprzestrzenianiu się szkodników.

Roztocz truskawkowiec żeruje na najmłodszych liściach , jeszcze zwiniętych. Nakłuwa liście i wysysa soki, co powoduje ogładzanie roślin ze składników pokarmowych. Porażone liście są drobne, poskręcane, kruche. Na najstarszych liściach można nie zauważyć objawów żerowania roztocza. Porażone są pąki kwiatowe i kwiaty. Owoce z porażonej plantacji są drobne, zniekształcone, kwaśne i nie stanowią plonu handlowego.

Aby ocenić poziom porażenia plantacji, należy zerwać najmłodsze liście z podejrzanych roślin i obejrzeć je pod binokularem z co najmniej 20 -krotnym powiększeniem. Na jednym liściu może być od kilku do nawet 100 form ruchomych szkodnika. W ciągu roku może wystąpić 3-5 pokoleń. Największą liczebność szkodnika można zaobserwować w okresie letnim (lipiec, sierpień).

Do zwalczania szkodnika zalecany jest Ortus 05 SC. Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 - 1,25 l/ha, lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach: Ortus 05 SC 1,0 l/ha + Slippa 0,2 l/ha.Maksymalna liczba zabiegów: 1. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji - 7 dni. Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha. Opryskiwanie: ultra drobnokropliste. Preparat można stosować tylko wówczas kiedy nie ma odporności w danym rejonie na zawartą w nim substancje czynną - enpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli). Po zbiorze owoców, można zastosować dodatkowo Sanmite 20WP w dawce 2,25 l/ha. Zabieg nalezy wykonać dwukrotnie w odstępie siedmiu dni.

Przędziorek chmielowiec również należy do rodziny roztoczy. Żeruje na dolnej stronie liści. Jest nieco większy od roztocza truskwawkowca. Można go zobaczyć pod 10- krotnym powiększeniem. Powoduje ogładzanie roślin z soków co prowadzi do spadku ilości i jakości plonu. Do zwalczania przędziorków na plantacji truskawek obecnie nie ma zarejestrowanych preparatów. Przędziorek zwalczany jest równocześnie z poprzednim szkodnikiem.

Skuteczność zabiegu w dużym stopniu zależy od rodzaju wykorzystanego sprzętu do ochrony - dotyczy to szczególnie roztocza truskawkowego. Aby zabieg był skuteczny ciecz robocza musi dotrzeć na spodnią stronę liścia w okolice nerwu głównego, ponieważ tam żerują szkodniki. Taki efekt można uzyskać wykorzystując belkę Fragaria (ilość cieczy roboczej ok.900 l/ha), lub specjalistyczny opryskiwacz do truskawek z aktywnym nadmuchem powietrza. Wykorzystywanie zwykłej belki polowej jest niecelowe ponieważ środki chemiczne działają kontaktowo. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dotarcie cieczy roboczej do szkodnika.

Jeśli występuje silne porażenie plantacji to zwalczanie szkodników może być ekonomicznie nie efektywne i taką plantację trzeba zlikwidować