W Stanach Zjednoczonych, choć deklarowana jest coraz częściej niechęć wobec roślin genetycznie modyfikowanych to w ubiegłym roku odnotowano znaczne zwiększenie powierzchni upraw genetycznie modyfikowanych. Ten wzrost dotyczy także Brazylii. Jak ocenili autorzy raportu organizacji ISAAA w obu tych krajach tempo wzrostu jest szybsze niż średnio na świecie. Amerykańscy rolnicy obsiali w 2014 r. odmianami GM 73,1 mln ha, tj. o 4,3 proc. więcej w porównaniu z 2013 rokiem, podczas gdy w Brazylii areał zasiewów tego typu wzrósł o 4,7 proc. do 42,2 mln ha. Jak informuje FAMMU/FAPA według danych prezentowanych przez ISAAA, w skali globu powierzchnia upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie w 2014 r. zwiększyła się o 3,6 proc. do rekordowego areału 181,5 mln ha.