Pandemia koronawiusa z każdym dniem wywiera coraz większy wpływ na kolejne gałęzie gospodarcze. Rolnictwo również nie jest wolne od problemów, o czym informujemy w specjalnym serwisie „Koronawirus a sektor rolny”. Tym razem sprawdzamy jak sytuacja ogranicza bądź może ograniczyć rynek produkcji oleju z rzepaku.

Przypominamy, że przerób rzepaku w 2019 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł łącznie 2,96 mln ton wobec 2,79 mln ton nasion w 2018 roku.
Jak zauważa Stępień, tak jak w przypadku chyba niemal każdego rodzaju produkcji przemysłowej, oczywiście kluczową kwestią pozostaje obecnie maksymalizacja środków ostrożności, tak aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników.

- Reżim jakościowy, w którym pracujemy w każdych warunkach, można powiedzieć, że sprzyja procedurom ochronnym. Jako kraj dysponujemy dużym, nowoczesnym, ale nadal reaktywnie rozproszonym sektorem przerobowym rzepaku, mamy własny surowiec, który w zdecydowanej większości jest w bezpośredniej dyspozycji tłoczni, także deficyt oleju rzepakowego raczej nam nie grozi – dodaje Adam Stępień.

PSPO przypomina, że Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców związku z koronawirusem:
- Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
- Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
- Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
- Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
- Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
- Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
- Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
- Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
- Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
- Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
- Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
- Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.