Zestawienie, jak co roku przygotowane zostało na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Porównano w nim 19 odmian populacyjnych i 77 odmian mieszańcowych spośród znajdujących się aktualnie w Krajowym Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych.

- W wydanym właśnie Rankingu Odmian Rzepaku 2020 dokonano oceny porównawczej na podstawie wyników badań z doświadczeń Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). W obu rankingach odmiany uszeregowano począwszy od najlepszych do stosunkowo gorszych na podstawie sumy punktów przeliczeniowych z 5 cech ważonych. Kolorami w prosty i przejrzysty sposób oznaczono istotność każdej z cech danej odmiany w porównaniu z pozostałymi – informuje PSPO.

Jakie odmiany mieszańcowe są w czołówce:
- Advocat,
- Dominator,
- Artemis,
- Ambassador,
- Architect,
- Aurelia,
- Duke,
- Attraction,
- Absolut,
- DK Expansion.

Wśród populacyjnej czołówki są:
- SY Ilona,
- Gemini,
- Galileus,
- Derrick,
- Hevelius,
- Birdy,
- ES Fuego,
- SY Rokas,
- ES Valegro,
- Aixer.

Poniżej w załączniku przedstawiamy cały ranking przygotowany na zlecenie PSPO.