Szacuje się, że na samym Podlasiu jest nawet 40 tys. ha różnego rodzaju bagiennych łąk. Roślinność z tych terenów była zbierana przez setki lat. Czynności tej zaniechano dopiero w latach 70. i 80 ubiegłego wieku. Szybko zaczęło się okazywać, że wraz z zaprzestaniem ich użytkowania, zaczęły zanikać niektóre rzadkie gatunki zwierząt, szczególnie ptaków.

Zgromadzeni na forum dyrektorzy parków narodowych, lasów państwowych i ornitolodzy, wysuwają zgodne wnioski, że ekstensywne gospodarowanie - wykaszanie i zbiór skoszonej masy wpływa na odtworzenie bagiennej flory i fauny. Wszystkie zabiegi muszą być jednak wykonane w ściśle określony sposób i porach.

Zagospodarowanie łąk bagiennych ma swoich zwolenników i przeciwników. Dominują dwie koncepcje: zachowawcza, a więc pozostawienia terenów bez udziału ludzkiego i ingerencyjna – czyli z działem człowieka.

– Bagienne łąki narwiańskie to dzieło stwórcy i pracy rąk ludzkich – uważa Ryszard Modzelewski, dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego. – Powodów zaprzestania użytkowania tych łąk, jest kilka, m.in. możliwość przeniesienia uprawy użytków zielonych w wyższe tereny, koniec możliwości ubezpieczenia łąk, mechanizacja zbioru oraz chów wysokowydajnych ras krów, wymagających odpowiednich gatunków traw – dodaje.

Sposobem na zagospodarowanie skoszonych roślin może być wykorzystanie na cele energetyczne - produkcję brykietów, paletów lub biogazu.

Możliwość zagospodarowania terenów pojawiła się z wejściem programu rolnośrodowiskowego i programu Natura 2000, z których można uzyskać dotacje na ten cel. Ze względu na specyfikę podmokłych terenów, terminy koszenia zapisane w programie okazują się bardzo często nierealne w zastosowaniu. Uczestnicy forum liczą, że w przyszłej perspektywie finansowej uda się to zmienić.

Ogromnym problemem jest sposób wykaszania i zbioru zielonej masy. Tu jednak z pomocą przyszedł Pronar, który od ubiegłego roku oferuje wysokowydajne maszyny przystosowane do zbioru masy z podmokłych terenów (m.in. szerokie gąsienice).