Aż 13 odmian pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) są to: Acardia, Achillea, Albiensis, Ambella, Bettina, Brunensis, Kofu, Mayrika, Moravians, Naya, Obelix, Sirelia i Tertia. Pozostałe są wpisane do Krajowego Rejestru.

Poniżej przedstawiamy LOZ soi 2021 dla poszczególnych grup wczesności, w poszczególnych regionach kraju (źródło: COBORU).

Odmiany bardzo wczesne i wczesne:

1. Woj. dolnośląskie: Adessa;
2. Woj. kujawsko-pomorskie: Adessa, Erica, Mayrika;
3. Woj. lubuskie: Adessa;
4. Woj. łódzkie: Erica;
5. Woj. mazowieckie: Adessa, Erica;
6. Woj. podkarpackie: Adessa;
7. Woj. podlaskie: Erica, Ambella;
8. Woj. pomorskie: Adessa, Erica, Mayrika;
9. Woj. śląskie: Adessa, Erica;
10. Woj. warmińsko-mazurskie: Erica;
11. Woj. wielkopolskie: Mayrika;
12. Woj. zachodniopomorskie: Adessa.

Odmiany średnio wczesne i średnio późne:

1. Woj. dolnośląskie: Abelina;
2. Woj. kujawsko-pomorskie: Abelina, Sirelia, Obelix;
3. Woj. lubelskie: Abelina, Sirelia, Obelix;
4. Woj. lubuskie: Abelina, Sirelia, Obelix;
5. Woj. łódzkie: Abelina, Sirelia, Obelix;
6. Woj. małopolskie: Abelina, Sirelia;
7. Woj. mazowieckie: Abelina, Sirelia, Obelix;
8. Woj. opolskie: Sirelia;
9. Woj. podkarpackie: Abelina, Sirelia, Obelix;
10. Woj. podlaskie: Abelina, Sirelia, Obelix;
11. Woj. śląskie: Abelina;
12. Woj. świętokrzyskie: Abelina, Obelix;
13. Woj. warmińsko-mazurskie: Abelina;
14. Woj. wielkopolskie: Abelina, Sirelia;
15. Woj. zachodniopomorskie: Abelina.

Odmiany późne:

1. Woj. dolnośląskie: Acardia, Albiensis;
2. Woj. kujawsko-pomorskie: Acardia, ES Comandor, Viola;
3. Woj. lubelskie: ES Comandor, Brunensis;
4. Woj. lubuskie: Acardia, Viola;
5. Woj. łódzkie: Acardia, Aurelina, Moravians;
6. Woj. małopolskie: ES Comandor, Viola, Aligator;
7. Woj. opolskie: Acardia, ES Comandor, Viola, Albiensis, Achillea, Regina;
8. Woj. podkarpackie: Acardia, ES Comandor, Albiensis, Moravians, Achillea;
9. Woj. śląskie: Viola, Aurelina;
10. Woj. świętokrzyskie: ES Comandor, Viola, Brunensis;
11. Woj. wielkopolskie: Acardia, ES Comandor, Viola, Albiensis.

Odmiany bardzo późne:

1. Woj. dolnośląskie: Bettina, Tertia;
2. Woj. lubelskie: Kofu, Naya, Petrina;
3. Woj. opolskie: Kofu, Bettina, Petrina, Tertia;
4. Woj. świętokrzyskie: Kofu, Naya;
5. Woj. wielkopolskie: Kofu.