EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, relacjonowaliśmy już jedną z konferencji zorganizowaną przez Instytut na temat „Pradawne zboża, zioła lecznicze i aromatyczne w Polsce. Jak wykorzystać ich potencjał?”. Teraz pochylili się oni nad innym tematem.

Spotkanie moderował przedstawiciel tej organizacji – Matusz Ciasnocha. A jako pierwszy swój wykład przedstawił prof. Jerzy Czembor z Samodzielnej Pracowni Biologii Stosowanej – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB. Mówił on o „Znaczeniu bioróżnorodności w rozwijaniu systemów rolnictwa regenertywnego” (więcej informacji z konferencji na portalu farmer.pl).
- Rolnictwo regeneracyjne – regeneratywne to system zasad i praktyk rolniczych, który zwiększa bioróżnorodność, wzbogaca glebę, poprawia stan wód i ulepsza usługi ekosystemowe – wyjaśnij naukowiec.

Jako ocenił, jest kilka idei tego rolnictwa, a wśród nich fakt, że 95 proc. żywności jest związane i uprawiane w wierzchniej warstwie gleby, a każdego roku świat traci 24 mld t gleby z powodu erozji.

- Zaledwie 1/32 gleb na świecie nadaje się do uprawy, a ilość ta cały czas się zmniejsza. Z kolei 50-70 proc. węgla organicznego zmagazynowanego w glebie zostało utracone w wyniku jej uprawy. Warto wiedzieć, że wzrost węgla w glebach Ziemi o 2 proc. mógłby zrównoważyć wszystkie emisje gazów cieplarnianych – wymieniał podczas spotkania prof. Jerzy Czembor.

Podkreślał też, że szerokim zestawem praktyk rolniczych jest też rolnictwo węglowe, które skutkuje zwiększonym magazynowaniem węgla atmosferycznego w glebie. A jego kluczowym celem jest zwiększenie bioróżnorodności p którą teraz wszyscy walczą.

Profesor w przykładach wymienił główne metody – zdjęcia z konferencji poniżej.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Naukowiec mówił też o zmianach klimatu, które mają wpływ na rolnictwo. Przedstawił prognozy modeli dotyczących średniej temperatury i opadów deszczu w tym stuleciu. Okazuje się, że w Polsce według szacunków mamy do czynienia ze wzrostem temperatury o ok. 0,3 stopnie Celsjusza na dekadę.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

A także podał konkretne przykłady jak przeciwdziałać stresom suszy.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Więcej tematów z konferencji wkrótce na stronie farmer.pl.