Nagrody przyznane zostały w ramach projektu „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonej produkcyjności użytków zielonych w Europie” - Inno4Grass. Jego celem jest dążenie do zacieśnienia współpracy nauki z praktyką rolniczą na rzecz wdrożenia innowacyjnych systemów gospodarowania na użytkach zielonych. Projekt ruszył w 2017 r. z budżetem ok. 2 mln Euro i jest finansowany z środków unijnego programu Horyzont 2020.

W ceremonii wręczenia nagród Inno4Grass pod patronatem niemieckiego Ministra Rolnictwa wezmą udział laureaci z Niemiec, Belgii, Francji, Irlandii, Włoch, Holandii, Polski oraz Szwecji. W krajach tych użytki zielone stanowią znaczący udział w strukturze użytków rolnych a produkcja mleka, wołowiny oraz chów owiec z wykorzystaniem pasz pochodzących z użytków zielonych ma duże znaczenie ekonomiczne.

Polskę reprezentować będzie Pan Mariusz Duda, rolnik gospodarujący na 120 ha użytków rolnych, w tym 45 hektarach użytków zielonych, które są w jego gospodarstwie podstawowym źródłem pasz objętościowych dla bydła. Stado liczy 160 krów mlecznych, produkujących średnio 10800 litrów mleka od sztuki. Mariusz Duda wyłoniony został z grona 20 polskich innowacyjnych rolników, biorących udział w projekcie Inno4Grass.

Innowacją, jaką wyróżnił się laureat nagrody, jest własnej konstrukcji aerator do napowietrzania darni użytków zielonych położonych na zlewnych glebach murszowo-torfowych. Dodatkowym atutem wyróżniającym Pana Mariusza w gospodarowaniu na użytkach zielonych jest niespotykana dbałość o prawidłowe stosowanie zabiegów pratotechnicznych.