Uprawy energetyczne to takie, których płody wykorzystuje się do wytworzenia ciepła, energii elektrycznej, czy też paliwa, ciekłego lub gazowego. W europejskiej strefie klimatycznej pod pojęciem roślin energetycznych rozumiane są:

  • rośliny o dużym przyroście biomasy (np. miskantus, wierzba, ślazowiec), które mogą być stosowane m.in. w celach grzewczych,
  • rośliny jednoroczne, o dużej zawartości cukru i skrobi (zboża, ziemniaki, buraki, kukurydza na ziarno), wykorzystywane do produkcji etanolu,
  • rośliny oleiste (rzepak, słonecznik i len), z których wytłacza się olej roślinny.

Biomasa, więc również rośliny energetyczne, to jedno z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej w Polsce.

Rośliny na opał
Rośliny energetyczne uprawiane w celach opałowych, zależnie od cech fizjologicznych, można podzielić na trzy grupy: 

  • rośliny trawiaste (m.in.: mozga trzcinowata, manna mielec, tymotka łąkowa oraz miskantus),
  • rośliny zielne (np.: ślazowiec, topinambur i konopie siewne)
  • rośliny drzewiaste szybkiej rotacji, nazywane również odroślowymi (topola, wierzba i grochodrzew).

Podstawowymi cechami, które powinny charakteryzować rośliny wykorzystywane dla celów grzewczych są: duży przyrost roczny, odporność na choroby i szkodniki a także niewielkie wymagania względem siedliska oraz możliwość zmechanizowania prac polowych przy zakładaniu plantacji i zbiorze biomasy. Innym istotnym parametrem jest wysoka wartość opałowa.
W Polsce uprawianych jest wiele gatunków takich roślin, chociaż część upraw nie wykroczyła jeszcze poza obszar badań – nie mają one jeszcze praktycznego zastosowania.

Tabela 1. Gatunki roślin energetycznych uprawianych w Polsce.

Rośliny na cele paliwowe

Rośliny na cele grzewcze

Rośliny cukrowe i skrobiowe Rośliny zielne  Rośliny trawiaste
Ziemniaki Ślazowiec (malwa, sida) Miskantus
Buraki cukrowe i półcukrowe Topinambur Mozga trzcinowata
Zboża Konopie siewne Manna mielec
Kukurydza Róża wielokwiatowa Tymotka łąkowa
Rośliny oleiste Rożnik przerośnięty Kostrzewa trzcinowa
Rzepak  Rdest  Spartyna grzebienista
Słonecznik Rośliny drzewiaste Trzcina pospolita
Len Wierzba Rajgras wyniosły
Lnianka Topola  Palczatka gerarda
Konopie Grochodrzew  Proso rózgowate

Rośliny na paliwo
W Polsce na paliwo uprawia się rośliny oleiste, przede wszystkim rzepak, w mniejszym stopniu len i słonecznik. Wytwarza się z nich tzw. biodiesla a także dodatki do paliw nieodnawialnych.
Do produkcji etanolu wykorzystuje się przede wszystkim buraki cukrowe, ziemniaki, kukurydzę i inne zboża. Prowadzone są również badania nad wytwarzaniem alkoholu z biomasy wierzbowej. Wzrost ilości biopaliw na rynku oraz obowiązek dodawania biokomponentów do paliw tradycyjnych spowodują zwiększenie produkcji spirytusu przemysłowego, To z kolei przełoży się na wzrost produkcji roślin stosowanych do jego wytworzenia.

Źródło: farmer.pl