Poprzez system uprawy roli wpływa się na właściwości fizyczne i biologiczne gleby, które oddziałują na warunki wzrostu i rozwoju dla roślin na danym stanowisku. Jednym z objawów korzystnego oddziaływania wieloletnich uproszczeń w uprawie roli na środowisko glebowe są widoczne dżdżownice w profilu glebowym.

Badania z ostatnich lat przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UP) wykazały, że wieloletnie uproszczenia uprawy roli stosowane w Zakładzie Doświadczalnym Brody UP wpływało korzystnie na plonowanie grochu.

W prowadzonych 3-letnich doświadczeniach po stosowaniu wieloletnich uproszczeń w uprawie, największy plon nasion grochu zebrano po uproszczonej uprawie roli. Zastosowanie tradycyjnej uprawy roli oraz siewu bezpośredniego pod groch skutkowało obniżeniem plonu nasion o 7,5 i 11 proc.

Jak wskazują naukowcy, w porównaniu do tradycyjnej uprawy orkowej, różne sposoby uprawy bezorkowej nie obniżały zawartości białka w nasionach. Plon białka zależał tylko od plonu nasion.

Wieloletnie stosowanie uprawy uproszczonej i siewu bezpośredniego sprzyjało zwiększeniu wilgotności gleby. Przy uprawie uproszczonej niższe ok. 20 proc. są koszty wynikające z nakładów pracy oraz średnio o 30 proc. za zużycie paliwa, w porównaniu do ponoszonych przy tradycyjnej uprawie roli.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: groch i peluszka