Poprzednio pisaliśmy o rozmnażaniu iglaków poprzez wysiew nasion. Jesienna pora jest korzystna na rozmnażanie wegetatywne, za pomocą ukorzeniania sadzonek. W szkółkach jest to powszechna metoda rozmnażania tych roślin.

Najlepszym do tego terminem jest okres spoczynku roślin od pażdziernika, kiedy to krzewy zakończyły wzrost, a ich pędy są już zdrewniałe. Za pomocą tej metody rozmnażane są odmiany takich gatunków jak: żywotniki, cyprysy, jałowce, cisy, niskie świerki.

W zależności od odmiany sadzonki pobieramy z różnej części krzewu. Jeśli jest to forma kolumnowa to sadzonki pozyskujemy z pędów rosnących pionowo, z pędów wierzchołkowych. W pozostałych formach sadzonki mogą pochodzić z pędów bocznych krzewu. Do ukorzeniania wybieramy sadzonki tegoroczne, półzdrewniałe, zdrowe,

Sadzonki mogą posiadać płaską powierzchnię cięcia, ale mogą również być odrywane z fragmentem kory i drewna, czyli z tzw. piętką. Zbyt długi oderwany fragment przed sadzonkowaniem należy skrócić do ok. 1 cm. Cała sadzonka nie powinna mieć więcej niż 10 cm wysokości. Jej górną część należy przyciąć. Warto również opryskać je fungicydem o szerokim spektrum działania, np. Topsin M S C.

W celu przyspieszenia procesu ukorzenienia, końcówki sadzonek można poprzecznie ponacinać. Pozwoli to gatunkom trudnym w ukorzenianiu się szybciej wytworzyć tkankę kalusową, np. u cisa. Końcówki zanurzamy w ukorzeniaczu (typ A) przeznaczonym do sadzonek półzdrewniałych i zdrewniałych.

Najlepszym podłożem dla tego typu sadzonek będzie torf kwaśny zmieszany z piaskiem, korą lub perlitem w proporcji (1:1). Podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Sadzonki ukorzeniają się pod tunelem foliowym lub w szklarni. Należy im zapewnić półcieniste stanowisko, wysoką wilgotność powietrza (namiot foliowy) oraz wyższą od powietrza temperaturę podłoża (optymalna 16-18°C).

Ukorzenianie sadzonek trwa do roku, a u trudniejszych gatunków/odmian proces ten może się przedłużyć. Termin jesienny jest o tyle korzystniejszy, że ukorzenione sadzonki można otrzymać już na wiosnę, natomiast z wiosennego sadzonkowania - dopiero jesienią lub dłużej. Zagrożeniem w tym ostatnim terminie może być równie zbyt upalne lato.