Ograniczenia publiczne związane koronawirusem uległy złagodzeniu, w związku z tym wspólnie z dr. hab. Tomaszem Piechotą udaliśmy się na pola, by porozmawiać o bioróżnorodności.

Wzbogacenie płodozmianu to wciąż mało doceniany sposób na poprawę struktury gleby. W obecnych suchych warunkach, w jakich przychodzi nam gospodarować bioróżnorodność w połączeniu z odpowiednią technologią uprawy może wyznaczać pewien kierunek radzenia sobie z suszą.

Zobacz wcześniejsze odcinki