Producenci muszą zapewnić także ciągłość dostaw, co związane jest ze zdolnością przechowalniczą bulw oraz stworzeniem profesjonalnych przechowalni. Z kolei ziemniaki konsumpcyjne podlegają zmianom, które dyktuje rynek konsumenta. Poszukiwane przez sieci handlowe są ziemniaki myte, paczkowane, jednorodne odmianowo, o wyrównanej, wysokiej jakości. Regularny kształt bulwy, kolor i jakość skórki, brak uszkodzeń mechanicznych oraz zdrowotność bulw znacząco wpływają na możliwości zbytu i osiąganą cenę.

Produkcja wysokiej jakości ziemniaków wiąże się z coraz wyższymi nakładami związanymi z materiałem sadzeniakowym, nawożeniem, ochroną roślin, zbiorem i przechowywaniem. Te wszystkie nakłady mogą być zniweczone, jeśli ochrona przed kluczowym problemem, jakim jest zaraza ziemniaka nie będzie prowadzona w sposób przemyślany, oparty na nowoczesnych preparatach. Profesjonaliści to wiedzą. Aby utrzymać zdrową uprawę przez cały sezon, potrzebny jest produkt, bezkompromisowo zapewniający skuteczne działanie w każdych warunkach uprawy. Decydujący jest długotrwały, wysoki poziom skuteczności zabezpieczający rosnącą roślinę, a jednocześnie niewrażliwość na deszcz, mogący zmyć preparat z powierzchni rośliny. Tylko w ten sposób można w praktyce poradzić sobie ze sprawcą zarazy ziemniaka.

Te wymagania stawiane przez nowoczesną uprawę ziemniaków spełnia fungicyd Revus 250 SC, zapewniając absolutne bezpieczeństwo dla liści, łodyg i bulw. Dzięki innowacyjnej substancji aktywnej zawartej w Revus jest on nieodzownym środkiem do walki z zarazą ziemniaka.

Rozpoznanie przeciwnika

Nie pomoże nawet odległa izolacja od innych upraw ziemniaków. Gdy pojawią się odpowiednie warunki do infekcji grzyb Phytophthora infestans zaatakuje.

Źródłem patogenu są resztki porażonych roślin pozostawione w polu, zgniłe bulwy, ale również mogą to być zimujące w glebie oospory. By doszło do infekcji konieczne jest zwilżenie liści (wysoka wilgotność powietrza) i temperatura (pierwotne infekcje następują przy temperaturze 12-15°C, wtórne powodowane przez zarodniki konidialne - przy temperaturze powyżej 18°C).

Dlaczego zaraza ziemniaka jest tak groźna?

Ponieważ, gdy się pojawi w krótkim czasie może zniszczyć dużą część plantacji, obniżając plon i jakość bulw. W optymalnych warunkach dla rozwoju patogenu (częste opady deszczu i sprzyjająca temperatura), może on dziennie zniszczyć do 10% naci. Warto tu przypomnieć, że w sytuacji, gdy nać zostanie zniszczona w 50% następuje zahamowanie przyrastania bulw. Dlatego tak ważne jest utrzymanie zdrowej naci i pola bez zarazy, z punktu widzenia plonowania ziemniaków. Doskonale o tym wiedzą plantatorzy, którzy produkują ziemniaki pod podpisane wcześniej kontrakty, a finalny produkt musi spełnić wymagania odbiorców. I tak np., producenci ziemniaków z Pomorza, którzy dostarczają je do zakładów produkujących frytki muszą uzyskać bulwy o odpowiedniej wielkości. Nierzadko konieczne jest ich przechowywanie po zbiorze przez kilka miesięcy, aby to było możliwe wymagana jest wysoka ich zdrowotność. Ta zaś zależeć będzie od realizowanego w sezonie programu ochrony.