• Zwykle plantacje rzepaku, które zostały dobrze zasilone azotem i wykonano w nich o czasie ochronę fungicydową, jeszcze nie kwitną. Ale te, które były prowadzone bardziej w sposób ekstensywny już tak.
  • Wkrótce w rzepaku trzeba będzie wykonać oprysk na tzw. opadający płatek.
  • W pszenicy ozimej wykonano w fazie pierwszego kolanka zabieg T1 w połączeniu z regulacją. W jęczmieniu zabieg ten przeprowadzono już kilka tygodni wcześniej.
  • W pszenicy dostarczono azot w dwóch dawkach, w ilości 480 kg saletry amonowej na ha.