Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa krajowego do zmienionych przepisów Unii Europejskiej. Zmiany przepisów dotyczą przede wszystkim procedur administracyjnych i kontrolnych. 

Zgodnie z nowymi przepisami, producenci będą mieli obowiązek dostarczania kopii faktur za sprzedaż chmielu. Chodzi o dostosowanie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która nadzoruje produkcję chmielu. Informacje te mają być przekazywane do 15 marca, po roku, w którym odbyły się zbiory chmielu.

Nowe przepisy umożliwią również zlecenie rzeczoznawcom pobierania próbek chmielu do badań. Ma to wyeliminować niejednolitość odmian upraw chmielu. Rzeczoznawcami będą osoby reprezentujące firmy skupujące chmiel, w interesie których leży przyspieszenie procedury certyfikacji upraw.

Rozszerzone zostały ponadto przepisy karne, które będą stosowane w razie stwierdzenia nieprawidłowości w danych przekazywanych przez producentów chmielu do Gównego Inspektora. Chodzi o możliwość nakładania kary grzywny do 5 tys. zł.

Wprowadzone zostały także regulacje, które pozwolą na usprawnienie pracy wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz postępowania kontrolnego dotyczącego importu chmielu lub produktów chmielowych.