Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2007 r. Celem zmian jest dostosowanie prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej, a konkretnie: dostosowanie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która nadzoruje produkcję chmielu. Informacje te mają być przekazywane do 15 marca, po roku zbierania chmielu. Słowem - dotyczą one procedur administracyjnych i kontrolnych. Nie ma natomiast większych zmian na rynku chmielu, choziaż nowela m.in. nakłada obowiązek dostarczania kopii faktur za sprzedaż chmielu.

Nowe przepisy umożliwią zlecenie rzeczoznawcom pobierania próbek chmielu do badań laboratoryjnych. Ma to wyeliminować niejednolitość odmian upraw chmielu. Rzeczoznawcami będą osoby reprezentujące firmy skupujące chmiel, w interesie których leży przyspieszenie procedury certyfikacji upraw.

Rozszerzono przepisy karne, które będą stosowane w razie stwierdzenia nieprawidłowości w przekazywanych danych przez producentów chmielu do Głównego Inspektora. Chodzi o możliwość nakładania kary grzywny do 5 tys. zł.

Wprowadzone zostały także regulacje, które pozwolą na usprawnienie pracy wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz postępowania kontrolnego dotyczącego importu chmielu lub produktów chmielowych.