Ogórki preferują gleby nagrzewające się, o dobrej strukturze, próchniczne, zasobne w składniki pokarmowe, o odczynie zasadowym lub lekko kwaśnym (pH 6,5-7,2). Bardzo dobrym przedplonem są rośliny strączkowe, kapustne, ziemniaki, cebula, pomidor, pory, zboża, gorczyca. Powinniśmy unikać stanowisk, na których rosły inne dyniowate. Ogórek źle znosi gleby świeżo zwapnowane, dlatego zabieg ten należy wykonać jesienią poprzedniego roku.

Nawożenie organiczne jest bardzo istotne w uprawie ogórka. Obornik (40t/ha) lub kompost (40-60t/ha) dostarczamy jesienią. Nawozy organiczne uzupełnia się wiosną nawozami mineralnymi, np. wieloskładnikowe w dawce 1kg/10m2 lub jednoskładnikowymi na podstawie analizy chemicznej gleby. Optymalna ilość (mg) składników mineralnych w 1 litrze gleby powinna wynosić: azot (100-120), fosfor (60-80), potas (150-200), magnez (70-120), wapń (1500-2000).

Ogórki uprawiane są zarówno z siewu jak i z rozsady (na zbiór przyspieszony). Najtańszą metodą uprawy jest siew wprost do gruntu. W otwartym gruncie oraz pod tunelami foliowymi nasiona ogórka wysiewamy na płaskie zagony, w rzędach, co 10-15 cm, po 2-3 nasiona. Alternatywą, szczególnie w małych ogrodach i na działkach, jest uprawa pionowa przy drutach czy sznurkach. W tym przypadku wymagane jest cięcie pędów bocznych nad 3 liściem.

Przed siewem nasiona ogórka zaprawiamy fungicydem o kompleksowym działaniu, np. Sarox T 500FS (4ml preparatu + 5ml wody/kg nasion). Preparat niszczy większość chorób grzybowych występujących w glebie i na nasionach. Aby wydłużyć okres owocowania i zbiorów, nasiona ogórków można wysiewać w odstępach tygodniowych do połowy czerwca.

Biorąc pod uwagę zasady integrowanej produkcji warzyw, w tym zmniejszenie zużycia nawozów i środków ochrony roślin, należy dobrać odpowiednie odmiany ogórka. Preferowane są takie, które wykazują odporność lub co najmniej są tolerancyjne na choroby dyniowatych oraz bez tendencji do nadmiernego gromadzenia azotanów. Rośliny powinny również charakteryzować się zwartym, nieco wzniesionym pokrojem, co ułatwia lepsza cyrkulacje powietrza.

Odmiany o bardzo dobrej tolerancji na choroby oraz dobre do kwaszenia lub konserwowania, polecane w integrowanej produkcji:

Wczesne: 'Akord', 'Atlantis', 'Hubal', 'Kronos', 'Potomac', 'Royal'.

Średnio wczesne: 'Bazyl', 'Cezar', 'Cyryl', 'Frykas', 'Izyd', 'Octopus', 'Odys', 'Parys', 'Tessa'