Przed siewem nasiona bobiku, należy zaszczepić Nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe. Termin siewu bobiku przypada od możliwie najwcześniejszego do 25 kwietnia. Zalecana głębokość siewu to 8-10 cm, a rozstawa rzędów 20-25 cm. W zależności od typu odmiany obsada roślin na m2 wynosi odpowiednio dla odmian samokończących 70 roślin i 50 roślin dla odmian tradycyjnych. Wysiewa się 240-300 kg nasion/ha odmian samokończących i 220-260 kg nasion/ha odmian tradycyjnych. Jednak do ustalenia prawidłowej ilości wysiewu najlepiej jest korzystać ze wzoru:

wysiew (kg/ha) = liczba roślin/m2 x masa 1000 nasion/zdolność kiełkowania (proc.)

Bobik, jak każda uprawa musi być chroniona przed zachwaszczeniem. Do 5 dni po siewie powinno się wykonać oprysk herbicydem przeciwko chwastom i w tym czasie wykorzystuje się herbicydy doglebowe. Przy czym herbicydy doglebowe stosuje się na wilgotną glebę. W bobiku mogą być stosowane herbicydy na bazie linuronu, jak Aflex Super 450 SC i Nuflon 450 SC. Wcześnie, zanim wzejdzie bobik, a na zielone rośliny chwastów można też wykorzystać Roundup Max 2. W uprawach bobiku są zarejestrowane 4 preparaty na bazie chlomazonu: Command 480 EC, Golden Clomazon 480 EC, Kilof 480 EC, Szpada 480 EC. Można je stosować do walki z uciążliwą przytulią czepną.

Krótko po wschodach bobiku, kiedy osiągnie on fazę 2-3 liści stosować można herbicydy na bazie propachizafopu i należą tu: Agil 100 EC oraz Aria 100 EC. Przeciwko chwastom jednoliściennym skuteczna jest substancja aktywna fluazyfop-P butylu, o nią oparty jest herbicyd Fusilade Forte 150 EC, który aplikuje się w fazie 2-4 liści chwastów.