Na podstawie badań wykonanych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), dotyczących plonowania odmian roślin bobowatych grubonasiennych (bobik, wyka siewna, groch siewny, łubin wąskolistny oraz łubin żółty) wynika, że większość upraw bobowatych plonowało w obecnym sezonie stosunkowo słabo.

Poniżej podajemy najwyżej plonujące odmiany w 2016 r. z podziałem na gatunki i formy użytkowe.

BOBIK (13 doświadczeń):

Wzorzec (średni plon ze wszystkich badanych w danym roku odmian) w 2016 roku plonował na poziomie 39,8 dt/ha. Rok wcześniej oszacowano go w granicach 42,6 dt/ha, a w2014 r. w 52,1 dt/ha.

  • wśród odmian niskotaninowych najwyżej plonowały: Fernando 101 proc. wzorca, Albus 100 proc. wzorca oraz Amulet 99 proc. wzorca;
  • badane dwie wysokotaninowe odmiany z kolei plonowały na poziomie odpowiednio: Granit * 106 proc. wzorca, natomiast Bobas 104 proc. wzorca.

WYKA SIEWNA (6 doświadczeń):

Wzorzec (średnia z odmian badanych w danym roku) w sezonie 2016 plonował na poziomie 33,1 dt/ha w 2015 roku 44,1 dt/ha natomiast w 2014 r. 40,1 dt/ha.

  • wśród odmian niesamokończących najlepiej plonowały: Kwarta 104 proc. wzorca oraz Jaga 103 proc. wzorca;
  • wśród odmian samokończących z kolei przodowała odmiana Greta 104 proc. wzorca.

GROCH SIEWNY (26 doświadczeń):

Wzorzec (średni plon z czternastu zarejestrowanych odmian średniowysokich) w 2016 roku plonował na poziomie 41,5 dt/ha. Rok wcześniej oszacowano go w granicach 50,6 dt/ha, a w 2014 r. w 60,6 dt/ha. Najlepiej plonowały:

  • wśród odmian ogólnoużytkowych: Batuta 110 proc. wzorca, Arwena 104 proc. wzorca, Audit 104 proc. wzorca, Tarchalska 103 proc. wzorca, Ezop 101 proc. wzorca, Starski 101 proc. wzorca;
  • wśród odmian pastewnych: Turnia 104 proc. wzorca, Hubal 98 proc. wzorca, Milwa 97 proc. wzorca.

ŁUBIN WĄSKOLISTNY (15 doświadczeń):

Wzorzec (średni plon z dziewiętnastu zarejestrowanych odmian niskoalkaloidowych) w 2016 roku plonował na poziomie 25,3 dt/ha. W 2015 roku oszacowano go w granicach 28,1 dt/ha, a w 2014 r. w 35,0 dt/ha. Najlepiej plonowały następujące odmiany:

  • niesamokończące niskoalkaloidowe (pastewne): Bolero 111 proc. wzorca, Rumba 111 proc. wzorca, Koral 109 proc. wzorca, Tango 106 proc. wzorca, Wars 105 proc. wzorca, Tytan 104 proc. wzorca.
  • samokończące niskoalkaloidowe (pastewne): Regent 100 proc. wzorca.

ŁUBIN ŻÓŁTY (16 doświadczeń):

Wzorzec (średni plon ze wszystkich badanych w danym roku odmian) w 2016 roku plonował na poziomie 19,3 dt/ha. W 2015 roku oszacowano go w granicach 18,6 dt/ha, a w 2014 r. w 21,8 dt/ha. Najlepiej plonowały następujące odmiany:

  • niesamokończące: Baryt 108 proc. wzorca, Bursztyn 108 proc. wzorca, Mister 102 proc. wzorca;
  • samokończące: Perkoz 94 proc. wzorca.