Wzrasta zainteresowanie uprawą słonecznika w naszym kraju, zwłaszcza w południowych regionach, gdzie jest cieplej. Co prawda skala jest nadal bardzo niska, ale widoczny jest trend. Z danych zebranych przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na podstawie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wygenerowanych według wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2020 r., wynika, że wynosiła ona blisko 8,4 tys. ha. Co ważne, obowiązek deklaracji upraw dotyczy wyłącznie gospodarstw o powierzchni gruntów ornych 10 ha i więcej (ok. 20 proc. wszystkich gospodarstw posiadających 60 proc. użytków rolnych), więc finalnie ta powierzchnia może być wyższa. Dla porównania - w 2016 r. według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce powierzchnia uprawy tego gatunku to 2063 ha. Na pewno jest potencjał do wzrostów, szczególnie na południu kraju. Najwięcej upraw zlokalizowanych jest właśnie tam, w województwach: dolnośląskim i podkarpackim, a najmniej w: pomorskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. 

Boom na tę roślinę jest zauważalny. Potwierdzają to firmy paszowe. – Coraz większa liczba rolników współpracujących na co dzień z marką Cedrob Pasze dostrzega realne korzyści z uprawy słonecznika. Nie dość, że jest on rośliną wytrzymałą na zmienne warunki atmosferyczne, to daje również satysfakcjonujący zysk z hektara. Należy jednak pamiętać, że minimalny areał do obsiania słonecznikiem powinien wynosić 20 ha – wówczas możemy mówić o uprawie zyskownej – informowała firma Cedrob Pasze w kwietniu ub.r. Jak dodawali, tendencja wzrostowa obserwowana w uprawie słonecznika jest szczególnie widoczna, gdy wzięli pod uwagę realizację zapotrzebowania na ten surowiec w najmłodszej wytwórni firmy zlokalizowanej w województwie opolskim. Jak wynika z ich danych, całkowite roczne zużycie nasion słonecznika w tym zakładzie było szacowane na 1500 t i było już wiadomo, że w 100 proc. zostanie ono pokryte z zasobów pochodzących z polskich gospodarstw. Dla porównania: rok wcześniej zapotrzebowanie na ziarno słonecznika w tej wytwórni było pokryte przez polskie gospodarstwa w 15 proc. 

Zainteresowanie słonecznikiem potwierdzają też firmy hodowlano-nasienne, które oferują coraz większą paletę odmian. Trzeba jednak zauważyć, że w Krajowym Rejestrze nie figuruje ani jedna kreacja odmianowa tego gatunku. Wszystkie dostępne w sprzedaży pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). 

Poniżej przedstawiamy przykładowe odmiany tego gatunku na postawie ofert firm hodowlano-nasiennych. O dostępność nasion należy pytać dystrybutorów, bo oferta produktowa się cały czas zmienia i powiększa. 

Caussade semences 

Toscana CS – mieszaniec o zwiększonej produktywności nasion. Dobra zdrowotność roślin dzięki wysokiej tolerancji na choroby grzybowe. Norma wysiewu 75 tys. nasion na ha. 

Marabelia CL – odmiana wysoko plonująca i o dużej zawartość oleju w nasionach. Rośliny są stabilne, mocne, odporne na wyleganie. Norma wysiewu to 75 tys. nasion na ha.

Canaria SU – odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym, dobrze zaolejona. Norma wysiewu – 75 tys. nasion na ha.

Corteva agriscience/ pioneer

P62LE122 – odmiana wczesna. Wysoki potencjał plonowania. Wyższa zawartość kwasu linolenowego Obsada to od 65000 do 70000 roślin/ha.

P64HE136 – odmiana średnio wczesna o wysokim potencjale plonowania. Wysoka zawartość kwasu oleinowego. Zalecana obsada roślin od 65 do 70 tys. na ha.

P64LE144 – odmiana średnio późna. Wysoka zawartość kwasu linolenowego. Poleca do uprawy na południowy-wschód i południe Polski. Obsada:  65000-70000 roślin/ha.

P64BB01 – odmiana wczesna – średnio wczesna. Tradycyjna o dużych paskowanych niełupkach i wysokiej MTZ. Przeznaczona dla produkcji ziaren dla ptaków. Obsada od 65000 do 70000 roślin/ha.

P64HE118 – odmiana średnio wczesna. Dobra zdrowotność i wysoki plon. Zawierająca kwas oleinowy. Polecana obsada to 65-70 tys. roślin na ha.

P63LE113 – odmiana bardzo wczesna. Wyższa zawartość kwasu linolenowego. Duża tolerancja na choroby - głównie Phoma i Sclerotinia łodyg i koszyczków. Obsada: 65000 do 70000 roślin/ha.

Euralis nasiona 

ES Bella – odmiana wczesna. Przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju. Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. Mała podatność na wyleganie. Wysoka zdrowotność i zawartość oleju. Dobra zdrowotność. Gęstość siewu to 70-75 tys. nasion/ha. 

Mas seeds

MAS 81.k – odmiana bardzo wczesna. Niska – nie wylega i łatwa do zbioru. Odporna na choroby. Obsada roślin przy zbiorze w optymalnych warunkach to 75 tys. roślin/ha, w trudnych 70-65 tys. 

MAS 83.r – odmiana bardzo wczesna. Sprawdzona na polskich polach. Bardzo dobra wydajność oleju. Obsada roślin w optymalnych warunkach to
70  tys./ha, w trudnych 65 tys. roślin/ha.

MAS 83.su – Wczesny wigor wiosenny. Obsada roślin w optymalnych warunkach to 68-65 tys./ha, w trudnych 55-50 tys. roślin/ha.

Sulfonor – odmiana wczesna i dopasowana do polskich warunków. Bardzo wczesny termin dojrzewania – możliwość uprawy nawet na północy Polski. Rośliny niskie, odporne na wyleganie, co ułatwia zbiór. 

MAS 85.su – odmiana średnio wczesna. Polecana do najcieplejszych regionów Polski. Dobra zdrowotność. Obsada roślin w optymalnych warunkach to
70 tys./ha, w trudnych 65 tys. roślin/ha.

IGP polska 

Kendo – odmiana wczesna, o stabilnym i wysokim plonowaniu. Tworzy wyrównany łan średniej wysokości. Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. 

Limagrain 

LG 53.77 – odmiana bardzo wczesna. Charakteryzuje się dobrym wigorem wiosennym i profilem zdrowotnościowym oraz bardzo krótkim okres wegetacji. W optymalnych warunkach gęstość siewu to 70-75 tys. nasion na ha, w trudnych warunkach – 70 tys.

LG 50.455 CLP – odmiana wczesna. Wysoka zdrowotność. Dobrze znosi stres suszy i wysokie temperatury, dobrze sprawdza się na słabszych stanowiskach. W optymalnych warunkach gęstość siewu to 65-70 tys. nasion na ha, w trudnych warunkach 60-75 tys.

Ragt nasiona 

RGT Vellox – odmiana wczesna, o wysokim potencjale plonowania i zawartości oleju. Dobra zdrowotność i niska wilgotność ziarna podczas zbioru. Odmiana ma niskie wymagania glebowe. Na słabych stanowiskach zaleca się gęstość 65-70 tys. nasion/ha, na dobrych ta norma jest wyższa i wynosi 70-75 tys. nasion/ha. 

Saatbau polska

Helesun SU – to średnio wczesna odmiana. Odpowiednia dla tych, którzy rozpoczynają uprawę tego gatunku. Oznacza się wysokim plonem i zawartością oleju. Odporna na mączniaka rzekomego. Zalecana norma wysiewu to 75 tys. nasion/ha.

Florasun – odmiana średnio wczesna. Odznacza się wysoką plennością, zdrowotnością i odpornością na wyleganie. Norma wysiewu to 75 tys. nasion/ha.

Saaten union 

Driver CL – odmiana średnio wczesna. Rośliny o dobrej odporności na wyleganie i zdrowotności. Dobra tolerancja na okresowe susze i wysokie temperatury, nie ma specjalnych wymagań siedliskowych. Docelowa obsada roślin to 60-65 tys./ha. 

Velko – odmiana średnio wczesna o dobrym wigorze początkowym wzrostu. Odporna na choroby, w tym na wszystkie znane rasy mączniaka rzekomego. Toleruje okresowe susze i wysokie temperatury. Docelowa obsada to 65 000 szt./ha. 

Syngenta polska 

NK Neoma CL – odmiana średnio wczesna, o wysokim i stabilnym plonie nasion. Ma niskie wymagania glebowe. Zalecany wysiew to 60-65 tys. nasion/ha.