Soja powoli zyskuje na popularności, jednak w jej uprawie problemem pozostają chwasty. Obecnie do walki z chwastami zarejestrowany jest preparat Sencor Liquid 600 SC i Afalon Dyspersyjny 450 SC, tak więc wyboru środków odchwaszczających praktycznie nie ma.

Naukowcy wchodzący w skład konsorcjum Polsoja w swoich doświadczeniach polowych sprawdzają działanie i skuteczność różnych herbicydów na zwalczanie: komosy białej, chwastnicy jednostronnej, farbownika polnego, chabra bławatka, maruny bezwonnej, tasznika pospolitego, fiołka polnego w uprawie soi.

Zaprezentowane wyniki badań z 2014 r. wskazują na wysoką skuteczność wobec wymienionych chwastów dla herbicydu Linurex 500 SC w dawce 2 l/ha + Command 480 EC w dawce 0,15 l/ha (na chwasty jednoliścienne), Linurex 500 SC w dawce 2 l/ha + Dual Gold 960 EC w dawce 1 l/ha (na chwasty jednoliścienne), a także Stomp Aqua 455 CS w ilości 3,5 l/ha + Command 430 EC w dawce 0,15 l/ha czy Plateen 41,5 WG w ilości 2 kg/ha. Wszystkie aplikowano przedwschodowo, 1-3 dni po siewie soi.

Sprawdzano też działanie Sencor Liquid 600 SC w dawkach 1 l/ha przedwschodowo i w ilości 0,5 l/ha po wschodach w fazie 2-3 trójlistków. Jednak Sencor Liquid 600 SC aplikowany po wschodach powodował uszkodzenia soi. Powschodowo, w fazie 2-3 trójlistków wykorzystywano Basagran 480 SL w dawce 2 l/ha + w fazie 4-5 liści chwastów jednoliściennych: Focus Ultra 100 EC w ilości 3 l/ha lub Fusilade Forte 150 EC w dawce 2 l /ha.

Biorąc pod uwagę bieżący suchy sezon, w którym herbicydy doglebowe stosowane w przesuszoną glebę wykazywały mniejszą skuteczność, naukowcy chcą poszerzyć zakres badań o dłuższą listę preparatów nalistnych. Ma to umożliwić ewentualną korektę zabiegu herbicydowego w warunkach niesprzyjających działaniu preparatu doglebowego.

Herbicydy w pewnym stopniu oddziałują fitotoksycznie na rośliny uprawne. Bardzo skąpa lista preparatów możliwych do stosowanie w ochronie soi przed chwastami wiąże się z dość dużą wrażliwością soi na substancje czynne herbicydów.

- W doświadczeniach prowadzonych zarówno na poletkach doświadczalnych, jak i w warunkach produkcyjnych mieszanina Linurex 500 SC + Command 400 EC i Linurexu 500 SC + Dual Gold 960 EC okazały się bezpieczne i nie odnotowano uszkodzeń soi. Niektóre, inne preparaty powodowały niewielkie uszkodzenia soi, które w efekcie nie wpływały na końcowy plon bowiem soja potrafi doskonale się regenerować – mówił prof. dr hab. Tadeusz Praczyk, kierownik Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin z Instytutu Ochrony Roślin – BIP w Poznaniu podczas Dnia Soi w Dłoni, w woj. wielkopolskim.