W pierwszym kwartale lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022-2025. Na początku wybrano prof. Jerzego Księżaka na przewodniczącego Komisji oraz prof. Piotra Stypińskiego na jego zastępcę. A co z odmianami?

W trakcie posiedzenia Komisja zaopiniowała zamierzenia rejestrowe przygotowane przez COBORU dotyczące wpisania i odmowy wpisania do Krajowego rejestru odmian roślin pastewnych i soi. Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 14 następujących odmian:

Szukasz materiału siewnego? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Groch siewny:
- Colin - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin.

Łubin wąskolistny:
- SM Orion - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.

Soja:
- Adelfia - odmiana późna; zgłaszający: Saatbau Polska,
- Asterix - odmiana średnio późna; zgłaszający: farmsaat Polska,
- ES Bachelor - odmiana późna; zgłaszający: Lidea Poland,
- GL Susanna - odmiana późna; zgłaszający: IGP Polska,
- Pamela - odmiana wczesna; zgłaszający: Saatbau Polska,
- Pula - odmiana późna; zgłaszający: farmsaat Polska,
- Wojtek - odmiana średnio późna; zgłaszający: SZB Polska.

Koniczyna łąkowa/ koniczyna czerwona:
- MHR Nela - odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin.

Lucerna siewna:
- Legumy - odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS.

Seradela pastewna:
- Igela - odmiana pastewna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin.

Rzodkiew oleista:
- Giewont - odmiana pastewna, przeznaczona głównie do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Pietrzak",
- Rolterra - odmiana pastewna, przeznaczona głównie do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasienne "ROLNAS",
- Wiktor - odmiana pastewna, przeznaczona głównie do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Pietrzak".

Skład Komisji

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022-2025 wchodzą:
- dr inż. Krzysztof Gawęcki - Wiceprezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie,
- prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
- dr hab. Roman Krawczyk – Pracownik naukowy Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
- prof. dr hab. Jerzy Księżak - Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
- dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP - Pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
- prof. dr hab. Agnieszka Płażek - Pracownik naukowy Katedry Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
- dr hab. Jacek Sosnowski, prof. UPH - Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
- prof. dr hab. Piotr Stypiński - Pracownik naukowy Katedry Agronomii Instytutu Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- prof. dr hab. Karol Wolski - Kierownik Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
- prof. dr hab. Grzegorz Żurek - Kierownik Zakładu Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.