Rok 2022 nie był optymalny dla producentów soi. Początki wegetacji tej uprawy bywały trudne ze względu na suszę panującą w okolicach siewu. W części kraju niedobór opadów utrzymywał się bardzo długo, co wpłynęło znacząco na plonowanie soi. Kolejny problem pojawił się na etapie zbiorów, które się przedłużały ze względu na niekorzystną wrześniową pogodę. Dlatego w skali kraju plony są bardzo zróżnicowane od dobrych wyników po bardzo słabe. Najwyższe plony, osiągnęli producenci z Opolszczyzny południowej, a także Małopolski i południowego Podkarpacia. Najniższe w rejonach najsilniej dotkniętych suszą, a także na północy kraju gdzie uprawia się z reguły odmiany wcześniejsze, z natury o mniejszym potencjale plonowania. 

Jakie średnie plony soi odnotowano w 2022 r.?

Prześledźmy zatem wyniki opublikowane przez COBORU w ramach Porejestrowanego Doświadczalnictwa Rejestrowego (PDO). Doświadczenia z odmianami soi były realizowane w ramach programu Inicjatywa białkowa COBORU, wdrożonej w 2017 roku. Odmiany w tabeli pogrupowano uwzględniając ich wczesność, określoną z wykorzystaniem oceny w skali
1-9, a w ramach każdej grupy w kolejności malejących wyników plonowania w roku 2022  

Wzorzec (średnia plonowania ze wszystkich odmian) został ustalony na poziomie 31,8 dt/ha i jest to wynik najniższy jaki osiągnięto od trzech lat.  Wśród odmian bardzo wczesnych i wczesnych najwyżej zaplonowała odmiana Marzena (97% wzorca). Wśród odmian średniowczesnych i środniopóźnych najwyzszy wynik zanotowano dla odmiany Amiata. Z kolei wśród odmian najpóźniejszych (późne i bardzo późne) wyróżniła się w tej grupie odmiana Acardia. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU
Jak plonowały poszczególne odmiany soi na północy a jak na południu kraju?

Oczywiście dostrzec można spore różnice w plonowaniu soi w skali kraju. O tym wyraźnie także mówią badania wykonywane w ramach PDO. W rejonie północnym (PN) uzyskano średni plon na poziomie 27,1 dt/ha. Przesuwając się w kierunku południowym uzyskiwano coraz wyższe wyniki. Wzorzec z rejonu centralnego (CN) wyszacowano na 32,7 dt/ha, a z rejonu południowego (PD) wyniósł 33,2 dt/ha. Warto prześledzić poniższe wyniki, gdyż na ich podstawie można wskazać  odmiany teoretycznie najbardziej dopasowane do uprawy w poszczególnym regionie. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU