Yield10 rozwija C3003 i C3004, jako nowe geny cechy plonu w celu zwiększenia wydajności nasion w uprawach ważnych z handlowego punktu widzenia. Na podstawie licencji na badania, Bayer będzie miał dostęp do tych nowych osiągnięć programu Yield10 C3004 oraz nowej zaawansowanej technologii związanej z cechą C3004 i jej potencjałem do zwiększenia wydajności nasion.

- Wczesne prace rozwojowe zgłoszone przez Yield10 w ubiegłym roku przy użyciu zaawansowanych technologii dla C3004 są obiecujące, dlatego czekamy na sprawdzenie, czy wyniki dobrze przełożą się na uprawy soi - powiedział dr Scott Knight, dyrektor ds. edycji genomu i wydajności z Bayer Crop Science.

Specjaliści z Yield10 zajmują się inżynierią precyzyjnych zmian aktywności genów i przepływu węgla w roślinach. Przy użyciu metod edycji genomu lub tradycyjnych metod biotechnologii rolniczej wprowadzają je do roślin. Celem jest uzyskanie wyższych plonów przy niższych nakładach ziemi, wody lub nawozu. Firma pracuje nad cechami plonów i rozwija je m.in. w rzepaku, soi, ryżu, pszenicy i kukurydzy.

Yield10 wcześniej wykazał, że celowanie w C3003, cechę genu pochodzącą z alg, może powodować wzrost plonu nasion roślin oleistych, w tym rzepaku. C3004, gen rośliny Camelina, może zwiększać aktywność w roślinach C3003. W 2018 r. firma poinformowała, że rośliny Camelina opracowane tylko przy zwiększonej aktywności nowego genu C3004 dawały znacznie wyższy plon nasion, zwiększone rozgałęzienie w wielu liniach roślin testowanych. Dokładna rola C3004 jest wciąż oceniana przez Yield10.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów poczynionych przez zespół Bayer w ocenie C3003 w ich programie sojowym i doceniamy rozszerzenie naszej współpracy w celu wprowadzenia technologii C3004 Yield10 do ich programu testowego w 2019 r. Nasz zespół z niecierpliwością oczekuje na wsparcie firmy Bayer w dalszych analizach bieżących ocen C3003 i C3004 w kluczowych uprawach - powiedział dr Oliver Peoples, dyrektor generalny Yield10 Bioscience.

Współpraca ma być odpowiedzią na potrzebę wyższych plonów, która wiąże się z jednej strony ze wzrostem naszej populacji, z drugiej ze zmianą diety coraz bardziej ukierunkowaną na spożycie roślin. Bayer chce bowiem dotrzymać kroku zwiększonemu światowemu popytowi na bezpieczeństwo żywnościowe i jednocześnie pozytywnie wpłynąć na plony poprzez zmniejszenie istniejącego śladu węglowego rolnictwa.