Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa ustalane są przez Centralny Ośrodek Badania Odmian na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Warunkiem utworzenia Listy jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu badań i stosownych doświadczeń.

W roku 2016 po raz pierwszy stworzono LOZ dla soi. Z podpowiedzi mogli korzystać jedynie producenci z woj. opolskiego oraz woj. podkarpackiego. Na sezon 2017 utworzono Listy dla kolejnych dwóch województw: wielkopolskiego oraz śląskiego.

Zalecanymi do uprawy odmianami są:

-w województwie opolskim: Aldana, Abelina, Aligator, Mavka, Lisabon, Sultana(wstępnie rekoendowana),

-w województwie podkarpackim: Aldana, Aligator oraz Mavka,

- w województwie śląskim: Abelina (wstępnie rekomendowana), Aldana, Aligator, Mavka,

- w województwie wielkopolskim: Abelina, Aligator, Augusta, Sultana (wszystkie odmiany wstępnie rekomendowane)